Aktualności

Pracownia Kryminalistyczna w WSA w Łomży

13.06.2022 • Krzysztof Konopka

28 maja w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży oficjalnie otworzona została pracownia kryminalistyczna przeznaczona głównie dla studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uroczystości otwarcia towarzyszyła konferencja zatytułowana „Prawno-kryminalistyczne aspekty bezpieczeństwa społeczności lokalnej”.

Konferencję otworzył Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży dr hab. Roman Zbigniew Engler.

Na wstępie dokonano uroczystego podpisania porozumienia o współpracy między Wyższą Szkołą Agrobiznesu i Polskim Towarzystwem Ekspertów i Biegłych Sądowych. Podczas Konferencji prelekcje wygłosili funkcjonariusze Policji, eksperci i biegli sądowi z dziedziny nauk prawnych, kryminalistyki, psychologii, informatyki śledczej oraz nauk z obszaru bezpieczeństwa
wewnętrznego.


Foto: archiwum Krzysztof Konopka

Wykład „Interdyscyplinarny charakter kryminalistyki” wygłosił insp. Sławomir Cisowski – Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji. Tematykę „Znaczenia nauki kryminalistyki w działaniach Policji” przedstawił mł. insp. dr Mirosław Bednarski – radca prawny, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów KSP w Warszawie, Dyrektor Biura Prawnego w Polskim Towarzystwie Ekspertów i Biegłych Sądowych. Jan Gołębiowski – psycholog kryminalny, biegły sądowy, Dyrektor Biura Psychologii w Polskim Towarzystwie Ekspertów i Biegłych Sądowych, były psycholog policyjny, przedstawił wykład na temat „Sporządzenie profilu kryminalnego nieznanego sprawcy w sprawie o zabójstwo”.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było uroczyste otwarcie pracowni kryminalistycznej. Inauguracyjne zajęcia na temat „Zabezpieczenia dokumentów publicznych” poprowadził Krzysztof Konopka – biegły sądowy z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych, konsultant naukowy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz wykładowca akademicki UTH i WSA.

Własna pracownia kryminalistyczna to duży komfort dla studentów, ale także wykładowców. Sala dydaktyczna wyposażona została w nowoczesny sprzęt służący do ujawniania, zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia i narzędzia do badania tych śladów. Pozorowane miejsce przestępstwa pozwoli studentom na zapoznanie się z procedurą przeprowadzania oględzin i procedurami postępowania przygotowawczego.