Aktualności

 • Za murami amerykańskiego więzienia

  17.11.2022 • Daniel Niezdropa

  Szeryf i policjant w Ameryce to dwa identyczne zdawałoby się zawody, w których każdy funkcjonariusz jest strażnikiem prawa. Są jednak pewne różnice w posiadanych przez policjantów i szeryfów kompetencjach. Oglądając amerykańskie filmy, stykamy się z jednymi i drugimi. Widzimy patrolujących dzielnice miasta policjantów i Szeryfów działających na prowincji. Szeryfów odróżnia od policjantów jedna ważna kwestia. Nadzór nad aresztami i więzieniami, powiatowymi czy stanowymi, należy właśnie do nich. Do tego konwojowanie więźniów, ekstradycje i obsługa procesów to różnice, które nie znającym amerykańskich realiów jest trudno dostrzec. O ponad 20-letniej służbie w charakterze Zastępcy Szeryfa w więzieniu powiatowym, porozmawiamy z KRZYSZTOFEM JANOWSKIM, starając się przybliżyć może nie wszystkie, ale najciekawsze arkana tej odpowiedzialnej służby.

  Przeczytaj
 • Po dwóch stronach mikrofonu

  17.11.2022 • Daniel Niezdropa

  O zaangażowaniu i olbrzymiej wadze pracy pracowników cywilnych Policji, zarówno tych w korpusie służby cywilnej, jak i poza nim, świadczy jedno. Przede wszystkim to, że bez ich wsparcia i zaangażowania wiele dziedzin policyjnej służby mogłoby nie funkcjonować tak efektywnie, jak działa z ich udziałem. Bez dwóch zdań ta wyjątkowa synergia pracy cywilnej i służby policyjnej jest potrzebna i nikt tego nie podważy. W korpusie służby cywilnej mamy wielu fachowców, którzy swoje doświadczenie przenieśli z gruntu całkowicie pozapolicyjnego, wzbogacając tym formację i sprawiając, że działania Policji są profesjonalne. Jedną z takich osób jest EDYTA ADAMUS, która od 14 lat pracuje na tzw. pierwszej linii w Sekcji Prasowej Wydziału Komunikacji Społecznej, tworząc komunikaty, odpowiadając na pytania dziennikarzy, niekiedy trudne i zawiłe, a także wspierając policyjnych PR-owców, dzieląc się z nimi zdobytym przez lata doświadczeniem, znajomością mediów, bo mało kto wie, że Edyta swoje pierwsze kroki stawiała jako dziennikarz radiowy.

  Przeczytaj
 • My, „NIEWIDZIALNI”

  17.11.2022 • Tomasz Oleszczuk

  Bez nich, bez zaopatrzeniowców, mechaników, pracowników administracyjnych, księgowych, kadrowców, informatyków, logistyków, pracowników kancelaryjnych i wszelkiego rodzaju specjalistów, którzy każdego dnia dźwigają na barkach ciężar policyjnej logistyki, żadna jednostka nie byłaby w stanie sprawnie funkcjonować. Jedną z takich „niewidzialnych” osób jest RADOSŁAW KLOCHOWICZ – kierownik Sekcji do spraw Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KSP, znany wszystkim użytkownikom aut służbowych. Z nim właśnie spotkaliśmy się, aby porozmawiać o jednej z wielu dziedzin cywilnej pracy w stołecznym garnizonie.

  Przeczytaj
 • My, Służba Cywilna

  17.11.2022 • Karina Pohoska

  Policja to nie tylko mundur, to nie tylko policjanci stojący na straży prawa, dbający o nasze bezpieczeństwo. Policja to również pracownicy cywilni, osoby, bez których trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie tej mundurowej formacji. Zakres wykonywanych przez nich obowiązków jest na tyle zróżnicowany, że właściwie każdy, kto spełnia konkretne wymogi, może się tu odnaleźć. To taka służba dla ojczyzny, ale bez munduru. W tym roku minęło dokładnie 100 lat służby cywilnej w Polsce, odkąd Sejm II Rzeczypospolitej w dniu 17 lutego 1922 r. uchwalił ustawę o niej. Obecnie podstawą prawną działania służby cywilnej w Polsce jest Ustawa o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2008 r.).

  Przeczytaj
 • Żandarmeria we Francji - Historia i teraźniejszość

  17.11.2022 • Krystyna Kazana

  26 listopada francuska Żandarmeria Państwowa obchodzi święto swojej patronki Świętej Genowefy. Stanowi ona wydzieloną formację francuskiej Policji, a równocześnie jest częścią francuskich sił zbrojnych. Z tej okazji chcielibyśmy Państwu przybliżyć tę instytucję.

  Przeczytaj
 • Cywilem zaplecze jej stoi

  17.11.2022 • Mariusz Mrozek

  „Cywile”, tym jednym słowem zwykło się definiować wszystkich pracowników Policji, w każdej z policyjnych jednostek. Każdej, bez wyjątku. W naszej formacji nie ma funkcjonariusza, który nie korzystałby z ich pracy i pomocy. „Cywile” zajmują różne stanowiska, począwszy od tych kierowniczych, przez specjalistyczne, po pomocnicze i obsługi. Każdego dnia wspierają policjantów i policjantki w ich codziennej służbie. W Komendzie Stołecznej Policji, komisariatach specjalistycznych i naszym Oddziale Prewencji Policji na etatach cywilnych zatrudnionych jest ponad 1000 osób, z tego ponad 60 procent to tzw. pracownicy bezmnożnikowi, niecałe 40 procent wchodzi w skład Korpusu Służby Cywilnej. Większość z nich to kobiety, jest ich 592. Mężczyzn 422. Te dane nie uwzględniają pracowników zatrudnionych w jednostkach rejonowych i powiatowych naszego garnizonu. W skali całego kraju takich ludzi jest około 25 tysięcy.

  Przeczytaj
 • Z wizytą w Madrycie

  17.11.2022 • Małgorzata Wersocka, Sławomir Cisowski

  Na początku października grupa policjantów Komendy Stołecznej Policji, w ramach programu ERASMUS+, uczestniczyła w projekcie „Zarządzanie informacjami i wizerunkiem służb mundurowych w sytuacjach kryzysowych”. Job shadowing obejmował zapoznanie z pracą Policia Nacional i odbył się w Madrycie. Udział w szkoleniu wzięli funkcjonariusze Wydziału Komunikacji Społecznej, Wydziału Kontroli oraz Wydziału Doskonalenia Zawodowego. Delegacja z Polski zyskała możliwość wymiany doświadczeń z hiszpańskimi Kolegami oraz zapoznania z rozwiązaniami w różnych aspektach policyjnej służby.

  Przeczytaj
 • Nowe wierzchowce w WWP KSP

  17.11.2022 • Tomasz Oleszczuk

  Stołeczny Wydział Wywiadowczo-Patrolowy wzbogacił się o cztery konie półkrwi, które zakończyły służbę przygotowawczą i teraz rozpoczną patrole w stolicy. Nie będą to na razie działania przy zabezpieczaniu imprez masowych, ale kontrola terenów zielonych, leśnych i parków. Tak będzie wyglądała ich służba do kolejnej atestacji.

  Przeczytaj
 • W krwiodawstwie siła

  16.11.2022 • Karina Pohoska

  13 października odbyła się kolejna stołeczna, policyjna akcja honorowego oddawania krwi. Krwiobus jak zwykle czekał na chętnych przed Komendą Stołeczną Policji. Zjawiło się 35 osób, z czego 34 zakwalifikowały się do oddania krwi. Łącznie udało się zebrać ponad 15 litrów tej życiodajnej substancji. Tego dnia cel był tylko jeden – pomóc Pani Annie Kisiel, mamie naszego policyjnego kolegi, którą choroba pozbawiła zdrowia i obecnie przebywa w szpitalu w Chełmnie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli oddać krew, aby wesprzeć ratowanie jej życia.

  Przeczytaj
 • MISJA, przygoda i ciężki kawałek chleba

  12.10.2022 • Daniel Niezdropa

  Funkcjonariusze Polskiej Policji od wielu lat uczestniczą w misjach pokojowych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz innych (OBWE, UZE). Realizują zadania wynikające z rezolucji i przepisów wydawanych przez te podmioty, stoją na straży bezpieczeństwa demokratycznych wartości oraz działają na rzecz pokoju. Wspólnie z policjantami z różnych zakątków świata szkolą się po to, aby cel misji został osiągnięty, nie doszło do eskalacji zagrożeń, a jeśli już pojawiłyby się sytuacje kryzysowe, to muszą zrobić wszystko, żeby im jak najszybciej przeciwdziałać. To nie są wakacje, jak niektórym mogłoby się wydawać. To odpowiedzialność i ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. To też wielka przygoda, poznanie innych ludzi, kultur, tradycji, historii. O byciu policyjnym misjonarzem rozmawiamy z emerytowanym funkcjonariuszem Policji, człowiekiem o wielu pasjach i serdecznym usposobieniu – Arturem Walczukiem, ostatnim policyjnym ekspertem na misji w Liberii (w Afryce Zachodniej).

  Przeczytaj