Aktualności

Współpraca z Okręgowym Inspektorem Pracy w Warszawie w zakresie szkoleń pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych KSP

13.06.2022 • Barbara Jamrozik

Na zaproszenie Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dzierżaka, 25 maja br. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Przemysław Worek oraz Piotr Buchowicz wzięli czynny udział w szkoleniu dla pracowników KSP oraz jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania garnizonu stołecznego Policji. Organizatorem przedsięwzięcia był Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP insp. Sławomir Cisowski. Szkolenie odbyło się w siedzibie Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP, w spotkaniu wzięło udział 118 pracowników.


Foto: Piotr Buchowicz

Tematyką zajęć była „Rola Państwowej Inspekcji Pracy oraz wypadki przy pracy zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy”. Podczas panelu dyskusyjnego wykładowcy odpowiedzieli na pytania uczestników szkolenia w zakresie szkód w mieniu wyrządzonych przez pracowników, badań dla osób kierujących pojazdami, pracy w niedzielę i święta.

Inspektorzy pracy wyrazili akces i chęć organizacji kolejnych szkoleń dedykowanych nie tylko do pracowników, ale również funkcjonariuszy Policji, osób kierujących pracownikami, a także pracowników oraz policjantów służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kolejne szkolenie na temat „Urlopów pracowniczych” odbyło się online 31 maja br. Nowe możliwości wynikające z podjętej współpracy pozwolą Wydziałowi Doskonalenia Zawodowego KSP na organizację kolejnych szkoleń skierowanych do wszystkich pracowników i policjantów garnizonu.