Aktualności

Policjanci w Paryżu - ERASMUS +

12.07.2022 • Daniel Niezdropa

W ostatnim numerze magazynu zaprezentowaliśmy naszym czytelnikom relację z lizbońskich praktyk, które w Portugalii odbywali policjanci i pracownicy garnizonu stołecznego. Równolegle do tej wizyty, w ramach tego samego programu, do Francji wyruszyła druga grupa praktykantów. W jej skład weszli funkcjonariusze z komendy stołecznej i komend rejonowych. W Paryżu, w siedzibach kilku policyjnych formacji, Police Nationale i Gendarmerie Nationale, goście z Polski poznali zakres zadań związanych z komunikacją społeczną oraz zarządzaniem kryzysowym. Oprócz wielu ciekawych warsztatów, prezentacji i spotkań, funkcjonariusze mieli okazję zwiedzić izbę pamięci w siedzibie paryskiej drogówki, znanej na całym świecie kompanii motocyklowej, która niedawno obchodziła 100-lecie swojego istnienia.


Foto: Jarosław Florczak

POLICJA WE FRANCJI

To podobnie, jak opisywana już w poprzednim numerze formacja z Portugalii, jedna z najstarszych tego rodzaju służb w Europie. Francja to przede wszystkim kolebka i źródło wielu trendów w architekturze i modzie, motoryzacji oraz innych sferach, a patrząc na Policję, także i tu datuje się najstarsze źródła powstania policyjnych dziedzin. To właśnie we Francji narodziła się współczesna kryminalistyka i służba kryminalna, której twórcą był Eugène-François Vidocq. We francuskiej Policji stworzył on w 1811 roku tzw. brygadę bezpieczeństwa (fr. BRIGADE DE LA SÛRETÉ), która na mocy decyzji resortu spraw wewnętrznych została rok później włączona w strukturę francuskiej Policji. W 1812 roku na jej podwalinach utworzoną pierwszą służbę kryminalną, określoną wtedy jako dział kryminalistyki (fr. SÛRETÉ NATIONALE). Dało to w kolejnych latach podstawę do tworzenia i rozwoju służby kryminalnej w całej Europie i na świecie.

Za początek powstania służb policyjnych we Francji, przyjmuje się faktycznie czasy Napoleona Bonaparte i Republiki Francuskiej. Wtedy właśnie, na potrzeby sprawnego funkcjonowania organów państwowych i zapewnienia bezpieczeństwa republiki, po burzliwych latach Rewolucji Francuskiej, zaczęły się tworzyć pierwsze policje, podległe pod resorty związane z obronnością i spraw wewnętrznych. Tak właśnie powstały dwie główne formacje policyjne POLICE NATIONALE (tłum. Policja Narodowa) i GENDARMERIE NATIONALE (tłum. Żandarmeria Narodowa). Obie służby przez wiele lat, do dzisiaj zresztą, ściśle kooperują i współpracują, a zakres realizowanych przez nie zadań jest taki sam, z tą różnicą, że POLICE NATIONALE podlega wyłącznie pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (fr. Ministère de l’Intérieur), a żandarmeria pod dwa resorty. W kwestiach zapewnienie bezpieczeństwa publicznego jest podległa pod resort wewnętrzny, w sferze działań wymagających udziału w misjach wojskowych pod Ministerstwo Sił Zbrojnych/Armii (fr. MINISTÈRE DES ARMÉES). Obie służby różni jeszcze właściwość terytorialna, Policja Narodowa swoją jurysdykcją obejmuje miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców i aglomeracje, w tym stolicę Francji - Paryż, natomiast Żandarmeria Narodowa pełni służbę głównie na prowincji w mniejszych miastach i małych miejscowościach, takich jak te na lazurowym wybrzeżu Francji. Warto tu wspomnieć, że wszystkim znana jest filmowa postać żandarma Ludovica Cruchot (odegrany przez Louis de Funès), pełniącego służbę w Saint-Tropez, miejscowości turystycznej liczącej niewiele ponad 4 tysiące mieszkańców. Na mocy przepisów administracyjnych włodarze miast i gmin mogą też powoływać dwie dużo mniejsze formacje tj. POLICE MUNICIPALE (tłum. Policja Miejska - odpowiednik polskiej Straży Miejskiej) i POLICE RURALE (tłum. Policja Wiejska). Najliczebniejszą formacją jest POLICE NATIONALE, w której służy 140 tysięcy policjantów, w Żandarmerii 100 tysięcy, a w POLICE MUNICIPALE ponad 24 tysiące, natomiast strażników wiejskich jest niespełna 1 tysiąc. Sumując te dane, daje nam to 265 tysięcy policjantów, którzy chronią życie, zdrowie i mienie 67 milionów obywateli Francji i bez wątpienia patrząc na wydarzenia ostatnich lat, szczególnie wzrost zagrożeń atakami terrorystycznymi, mają mnóstwo pracy.


Foto: Jarosław Florczak

PARYSKIE PRAKTYKI

Podobnie jak do Lizbony, do Francji również wyjechała 6-osobowa delegacja policjantów z garnizonu stołecznego. W jej skład weszli: mł. insp. Mariusz Oniszczuk (Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V), podinsp. Łukasz Świerczewski (Zastępca Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP), podinsp. Robert Szumiata (Oficer Prasowy KRP Warszawa I), nadkom. Jarosław Florczak (Wydział Komunikacji Społecznej KSP), mł. asp. Monika Nawrat (Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP), sierż. Jakub Wuszt (Wydział Sztab Policji KRP Warszawa I).

Przebieg wizyty obfitował w liczne spotkania, prezentacje i warsztaty, w siedzibach zarówno Paryskiej Policji, jak i krajowej oraz Żandarmerii. W każdej z nich policjanci z Polski spotykali się z osobami odpowiedzialnym za kontakty z mediami /oraz komunikację społeczną. To były osoby z doświadczeniem nie tylko w zakresie udzielania informacji mediom, ale przede wszystkim pracy w sytuacjach kryzysowych, w tym również związanych z zagrożeniami terrorystycznymi. Przez 5 kolejnych dni policjanci z Polski uczestniczyli w zajęciach i poznawali tajniki pracy francuskich służb policyjnych.


Foto: Jarosław Florczak

W poniedziałek 9 maja, praktykanci pojechali do Komendy Głównej Policji w Paryżu (fr. PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS). W spotkaniu wzięła udział komisarz Laëtitia Vallar (fr. commissaire divisionnaire), Rzecznik Prasowy paryskiej Policji i jednocześnie szefowa wydziału zajmującego się komunikacją społeczną (odpowiednik WKS KSP) oraz jej zastępca Bérangère Goupil-Mouchel. Spotkanie miało charakter zapoznawczy i służyło przedstawieniu założeń praktyk. Tego dnia stołeczni funkcjonariusze zwiedzili paryską prefekturę. Wtedy właśnie mieli możliwość odwiedzenia siedziby Kompanii Motocyklowej (fr. Compagnies Motocyclistes de la Préfecture de Police de Paris), słynnej w Europie i świecie formacji, odpowiedzialnej za zabezpieczenia VIP oraz inne zadania na rzecz bezpieczeństwa w Paryżu i we Francji. Oprócz bieżącego wyposażenia, jakim dysponuje kompania, motocykle itd., policjanci zobaczyli efektownie wyposażoną izbę pamięci, takie wewnętrzne muzeum prezentujące historię motocykli w paryskiej i francuskiej Policji. Dowiedzieli się też, że w 2020 roku kompania motocyklowa obchodziła 100 lecie swojego istnienia (powstała bowiem w 1920 roku).

Kolejnego dnia zorganizowano dla praktykantów spotkania i prezentacje w siedzibie Służby Informacyjnej Sił Zbrojnych (fr. SIRPA - Service d'information et de relations publiques des armées), odpowiedzialnej za public relations armii oraz Żandarmerii Narodowej. Zajęcia zorganizowane przez SIRPA dotyczyły strategii komunikacji w sytuacjach kryzysowych, w tym zagrożeń terrorystycznych.

Kolejne trzy dni praktyk miały już miejsce w siedzibie POLICE NATIONALE. Policjanci z Polski przyglądali się pracy ich kolegów, którzy na szczeblu centralnym odpowiadają za komunikację społeczną i budowanie skutecznego wizerunku Policji we Francji. Funkcjonariusze zwiedzili między innymi siedzibę biura prasowego (odpowiednik Biura Komunikacji Społecznej KGP). Mieli też możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez komisarza Sonię Fibleuil (fr. commissaire divisionnaire), szefową wspomnianego biura i Rzecznika Prasowego Policji Narodowej (fr. porte-parole de la Police nationale).

Na zakończenie wizyty w Paryżu, ze stołeczną delegacją spotkał się generał Frédéric Laissy (fr. contrôleur général), Szef SICoP - Służby Informacyjno-Komunikacyjnej Komendy Głównej Policji Francuskiej (fr. Service d'Information et de Communication de la Police Nationale).

Praktyki dały możliwość poznania od kuchni działań PR-owskich francuskich Policji.