Aktualności

Social media

12.10.2022 • Rafał Markiewicz, Rafał Rutkowski

Rozwój mediów społecznościowych to ogromna szansa na dotarcie do odbiorców, chcących zapoznać się z pracą i działaniami stołecznej Policji. Sięgnięcie do treści informacyjnych, foto, wideo, jeszcze nigdy nie było tak proste. Topowe platformy społecznościowe, na których swoje konta posiada Komenda Stołeczna Policji są przecież dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Wykorzystując je w odpowiedni sposób, można zbudować ważny element strategii public relations. Aktualnie jesteśmy na najpopularniejszych platformach takich jak: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter czy TikTok. Zachęcamy do polubienia naszych fanpage’ów!


Foto: Rafał Markiewicz, WKS KSP

W dziejach ludzkości nastąpił szereg ważnych zmian, które znacząco uprościły dostęp do informacji. Pierwsza to zdecydowanie opanowanie przez człowieka mowy i języka. Kolejna nastąpiła wraz z rozwojem pisma i umiejętności czytania. Trzecią zmianą było wynalezienie druku, co spowodowało, że ilość dostępnych publicznie informacji powiększyła się znacząco. Kolejny przełom dotyczył powstania oraz upowszechnienia komputerów, z czym wiązał się wzrost dostępu do danych.

Obecnie w codziennym użyciu występuje określenie media masowe, massmedia. Oznacza to media docierające do masowego, a więc bardzo licznego odbiorcy. Niegdyś mówiliśmy w takim kontekście tylko o prasie, radiu i telewizji. Upowszechnienie i rozwój technologiczny Internetu zmieniły oblicze tradycyjnie pojmowanych mediów masowych, dzięki wykorzystaniu globalnej sieci komputerowej w procesie przekazu medialnego.

Współcześni ludzie, żyjąc w społeczeństwie informacyjnym, mają bardzo rozwiniętą potrzebę informacji, oczekują ich, bo sami nie są w stanie dotrzeć bezpośrednio do każdego wydarzenia. Ludzie zawsze ze swojej natury byli ciekawi otaczającego ich świata. Jednak możliwości uzyskania informacji na jego temat były ograniczone. Zwiększały się wraz z adoptowaniem do realizacji procesów komunikacji nowych rozwiązań technologicznych.

Odbiorcy przede wszystkim zyskali dostęp do obszarów, które wcześniej były dla nich niedostępne lub znacznie ograniczone. Internet stał się miejscem, gdzie nie tylko odbiera się informacje przekazywane przez różne instytucje, ale także dzięki otwartości sieci, wiele informacji może być generowanych przez pojedynczych użytkowników.

Social media są zbiorami aplikacji internetowych, opierającymi się na ideologicznych i technologicznych podstawach koncepcji Web 2.0, które pozwalają na konstruowanie i wymianę treści kreowanych przez użytkowników. Pojawienie się mediów społecznościowych w istotny sposób zmodyfikowało sposoby porozumiewania się oraz interakcji ludzi, społeczności i całych organizacji. Człowiek ma naturalną potrzebę porozumiewania się z innymi i przepływu wiedzy na rozmaite tematy. Tego rodzaju możliwość dają media społecznościowe, dzięki którym można dzielić się wszystkim, na co wyraża się zgodę.

Istotnym elementem charakterystycznym jest fakt, że końcowa wartość informacji jest bezpośrednio determinowana udziałem społeczności skupionej wokół poruszanego zagadnienia. W odniesieniu do treści udostępnianych osobiście oraz przez innych użytkowników najważniejszą wydaje się być sposobność redagowania treści podstawowej, jak również tej, która jest dziełem innych twórców. Wyróżnikiem social mediów jest też brak koordynacji pomiędzy autorami oraz fakt, że treści powstałe w wyniku twórczej działalności nie podlegają likwidacji i są ciągle dostępne, a ich rozprzestrzenianie ma miejsce dzięki społecznej interakcji, co wpływa na skalę rozpowszechnienia pojedynczej informacji.

Jak większość instytucji państwowych, tak i Komenda Stołeczna Policji posiada w swoich strukturach komórki zajmujące się kontaktem z mediami oraz przedstawianiem opinii publicznej rzeczywistego zakresu obowiązków i samej pracy policjantów, kształtując tym samym wizerunek formacji wśród obywateli. Wydział Komunikacji Społecznej jest właśnie taką komórką, która oprócz swoich podstawowych zadań, czyli kontaktów z przedstawicielami mediów, prowadzi również działalność w social mediach, wykorzystując w codziennej pracy nowe sposoby komunikowania się ze społeczeństwem.

Siła social mediów, zasięgi prezentowanych treści i niezwykle prosta dostępność spowodowały, że nasza obecność, aktywność w mediach społecznościowych zwiększa się i podąża za nowymi trendami. Większość platform umożliwia publikowanie treści bez większych ograniczeń, łamiąc niejedno tabu, jednak jako funkcjonariusze Policji musimy pamiętać, że nasze działanie jest obwarowane wieloma przepisami. Social media mogą być bardzo przydatne w nawiązywaniu dobrych relacji ze społeczeństwem, zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej, stąd tak niezwykle ważne jest umiejętne dobieranie i tworzenie treści, aby z jednej strony podążać za aktualnymi trendami, zaś z drugiej nie naruszać prawa, a także nie narażać na szwank dobrego imienia całej formacji. Granica w tym przypadku bywa niezwykle cienka.

Konta komendy stołecznej pozwalają na bieżąco śledzić najważniejsze informacje dotyczące działalności Policji w naszym garnizonie. Wykorzystanie tych narzędzi komunikacji jest naturalną ewolucją metod współpracy z obywatelami i wymiany informacji oraz odpowiedzią na wyzwanie ciągle rozwijających się social mediów. Przekazywanie wiadomości o najważniejszych wydarzeniach, sprawach kryminalnych czy interwencjach pozwala na bardzo szybkie dotarcie do zainteresowanych, zarówno ludzi, którzy chcą wiedzieć, co dzieje się wokół nich, jak i dziennikarzy, którzy mogą wykorzystać nasze materiały do dalszego ich rozpowszechniania.

Filmy oraz informacje na platformach: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oraz TikTok mają różny charakter, począwszy od relacji z policyjnych uroczystości, poprzez wydarzenia z codziennej służby policjantów, do tych o luźniejszym charakterze. Pokazujemy na nich zdjęcia i filmy dokumentujące naszą codzienną służbę – czasami z poczuciem humoru, ale zawsze z przekazem odnoszącym się do tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa czy też zachęcającym do wstąpienia w nasze szeregi. Często są to materiały z naszych działań, jak np. zabezpieczenia imprez masowych, pościgi i zatrzymania osób podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw.

Aktualnie najbardziej popularnym narzędziem, które również jest najmłodszym z używanych przez nas, jest TikTok, na którym obserwuje nas blisko czterdzieści osiem tysięcy osób. TikToka wykorzystujemy w trzech głównych celach. Pierwszym jest prezentacja Policji jako służby profesjonalnej w działaniu, dlatego bardzo często pokazujemy tu nagrania związane ze skutecznie i zdecydowanie przeprowadzanymi interwencjami. Drugim celem jest budowanie pozytywnego wizerunku Policji, czyli działanie stricte public relations. Pokazujemy naszym odbiorcom zarówno służbę policjantów przez pryzmat ważnych wydarzeń społecznych, jak i naszą aktywność pomocową w myśl dewizy „Pomagamy i chronimy”. Trzeci obszar dotyczy promocji służby w Policji. Nasze hasło „Dołącz do Najlepszych”, promowane od 2017 roku, spotyka się z dobrym odbiorem i stanowi wyróżnik materiałów informacyjnych, skierownych do osób zainteresowanych wstąpieniem w nasze szeregi.


Foto: Na TikToku profil Komendy Stołecznej Policji odszukacie wpisując adres: https://www.tiktok.com/@komendastolecznapolicji

Kolejną platformą wymiany informacji jest Twitter. Nasze konto obserwuje ponad trzydzieści tysięcy osób. Można powiedzieć, że w kontekście szybkiego dotarcia z ważną wiadomością do szerokiego grona odbiorców jest to najważniejsze narzędzie. Twitter jest wykorzystywany przez większość dziennikarzy, polityków i osób związanych z public relations. W tym przypadku te krótkie, kilku- lub kilkunastozdaniowe komunikaty mają istotny wpływ na kształtowanie opinii publicznej oraz zapobieganie dezinformacji w postaci fake newsów. Staramy się, aby jak najszybciej, zazwyczaj w ciągu trzydziestu minut od pojawienia się fałszywej informacji, pojawiła się pierwsza odpowiedź z naszej strony, odnosząca się do zmanipulowanej lub nieprawdziwej treści. Bywają sytuacje, w których nasze odniesienie się do takiej informacji pojawia się dużo szybciej, nawet w ciągu pięciu minut. Tak zazwyczaj działamy w sytuacjach, które dzieją się na bieżąco i dają możliwość zaczerpnięcia informacji u samych źródeł. Twitter jest więc wykorzytywany w dwóch podstawowych celach: przekazywaniu informacji, którymi chcemy podzielić się z opinią publiczną oraz zdecydowanemu i jak najszybszemu reagowaniu na nieprawdziwe wiadomości szkodzące naszemu wizerunkowi.


Foto: Komenda Stołeczna Policji na Twitterze: https://twitter.com/Policja_KSP

Następnym z narzędzi jest Facebook. Na tej platformie obserwuje nas ponad dwadzieścia sześć tysięcy osób. Informacje, które umieszczamy na Facebooku dotyczą przede wszystkim pozytywnych wydarzeń związanych z działalnością pomocową policjantów. Pojawiają się tu również ciekawostki, które dotyczą funkcjonowania takich komórek, jak na przykład Wydział Wywiadowczo-Patrolowy, w którego strukturach funkcjonują przewodnicy psów służbowych i ogniwo konne lub jednostek specjalistycznych, jak chociażby Komisariat Rzeczny Policji. W przypadku Facebooka, nasze konto wykorzystujemy również do udostępniania
zdjęć i informacji zamieszczanych na innych stronach poświęconych tematyce policyjnej lub związanych w sposób pośredni z Komendą Stołeczną Policji, jak chociażby strona K-9 specjalizująca się w tematyce psów służbowych w Policji. Treści zamieszczane na Facebooku są również związane z doborem do Policji. Tematyka doboru i działania promujące służbę są aktualnie intensywnie przez nas rozwijane, co można obserwować na koncie „Zostań Stołecznym Policjantem”.


Foto: Komenda Stołeczna Policji na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/komendastolecznapolicji/

Jesteśmy aktywni także na Instagramie. Tu przede wszystkim liczy się obraz i kształtowanie pozytywnego wizerunku. Liczba obserwujących to już blisko czternaście tysięcy osób. Odnajdziemy tu głównie treści promujące służbę w Policji, jak również materiały foto i wideo z prowadzonych przez nas działań.


Foto: Komenda Stołeczna Policji na Instagramie: https://www.instagram.com/policja_ksp/

Nie mogło nas zabraknąć również na YouTubie, na którym mamy ponad tysiąc obserwujących. To narzędzie, które biorąc pod uwagę dużą ilość komórek Komendy Stołecznej Policji, wykorzystujemy do publikacji treści dokumentalnych związanych z ich funkcjonowaniem. YouTube służy nam również jako platforma, na której pokazujemy profesjonalne działania policjantów garnizonu stołecznego na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, relacje z akcji zatrzymywania groźnych przestępców, pracę policjantów ruchu drogowego i funkcjonariuszy stołecznego Oddziału Prewencji Policji. Możecie tutaj znaleźć również nagrania o charakterze profilaktycznym, skierowane do najmłodszych odbiorców i młodzieży szkolnej.


Foto: Na platformie YouTube profil Komendy Stołecznej Policji znajdziecie pod adresem: https://www.youtube.com/c/PolicjaWarszawaKSP

Podsumowując, narzędzia social mediów są dla nas niezwykle ważne, głównie z uwagi na fakt, że każde z nich charakteryzuje się innym „DNA”. Do każdego z nich staramy się tworzyć oddzielne materiały dotyczące tej samej tematyki, dlatego, że poszczególne social media mają różnych odbiorców. Codziennie można znaleźć na naszych profilach w mediach społecznościowych i stronie internetowej ksp.policja.gov.pl informacje o najpoważniejszych wydarzeniach kryminalnych, imprezach masowych w Warszawie i okolicach, jak również ewentualnych utrudnieniach w ruchu drogowym na terenie miasta, związanych zarówno z dużymi imprezami sportowymi, jak i odbywającymi się w stolicy zgromadzeniami. Tworząc wszystkie informacje chcemy dostarczyć odbiorcom solidną dawkę rzetelnych informacji o Policji, jej działalności i o ludziach tworzących tę formację.

Zachęcamy do śledzenia naszych kont w mediach społecznościowych. Dzięki temu będziecie mogli lepiej nas poznać.