Aktualności

Wizyta austriackich policjantów

10.02.2023 • Monika Nawrat

Policjanci z Wiednia, odbywający obowiązkowe praktyki zawodowe, odwiedzili Komendę Stołeczną Policji. Wizyta ta miała na celu pokazać austriackim gościom różnice i podobieństwa codziennej służby. Funkcjonariusze z Warszawy przedstawili kolegom z Austrii najciekawsze aspekty swojej policyjnej roboty.


Foto: Archiwum WDZ KSP

Przybyli do Polski austriaccy funkcjonariusze studiują „Zarządzanie w Policji”. Jednym z warunków zaliczenia szkolenia podstawowego w austriackiej Policji jest napisanie dwóch prac naukowych oraz odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych jednostkach policyjnych lub innych organizacjach. Studenci SIAK (Sicherheitsakademie tłum. Akademia Bezpieczeństwa bądź Akademia Policyjna) zdecydowali się odbyć praktyki w jednostkach polskiej Policji.

Jednym z punktów ich delegacji w Polsce były odwiedziny w Komendzie Stołecznej Policji, w poniedziałek 23 stycznia. Pierwszym etapem poznania od „kuchni” służby stołecznych policjantów była wizyta w Wydziale Doskonalenia Zawodowego. Austriaccy stróże prawa obejrzeli prezentację pokazującą zakres kompetencji WDZ-etu. Przedstawiono w niej doskonalenie umiejętności zawodowych funkcjonariuszy i pracowników garnizonu stołecznego. Ponadto policyjni goście zapoznali się ze strukturą prowadzonych szkoleń w jednostkach oraz szkołach Policji, a także procedurą doboru do służby w Policji oraz szkoleniami organizowanymi przez stołeczny WDZ.

Po odwiedzinach w Piasecznie, delegacja udała się do Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego KSP, gdzie gościom z Austrii przedstawiono główne kierunki działań prewencyjnych i wykrywczych, polegające na m.in. zwalczaniu kradzieży samochodowych, kieszonkowych, zabezpieczaniu imprez masowych oraz innych działań o podwyższonym stopniu ryzyka. Ten punkt wizyty wypełnił  między innymi pokaz umiejętności policyjnych psów służbowych. Austriaccy policjanci mogli przyjrzeć się z bliska treningowi naszych czworonożnych przyjaciół. Przedstawiono im stałe elementy doskonalenia umiejętności psa służbowego tj. posłuszeństwo, pokonywanie przeszkód oraz tropienie po śladzie zapachowym.

Drugiego dnia wizyty w stołecznym garnizonie, w trakcie pobytu w Warszawie, policjanci z Austrii odwiedzili Wydział Komunikacji Społecznej KSP. Mieli okazję przyjrzeć się pracy Rzecznika Prasowego i Sekcji Prasowej. Zaprezentowano im filmy oraz multimedia, które świetnie odzwierciedlają codzienną służbę polskich policjantów i są umieszczane w stołecznych social mediach.

Następnym punktem rekonesansu po wydziałach stołecznej Policji było spotkanie w Stołecznym Stanowisku Kierowania KSP, gdzie studenci SIAK mogli dowiedzieć się, jak funkcjonuje Wydział SSK i koordynowanie działań oraz zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Austriackim funkcjonariuszom wyjaśniono procesy obsługi zdarzeń alarmowych oraz specyfikę służby dyżurnej w Komendzie Stołecznej Policji.

Austriaccy studenci w ramach realizowanej praktyki odwiedzili również Sekcję Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego KSP, gdzie zwiedzili pracownie laboratoryjne. Pod okiem specjalisty mogli zdobyć wiedzę na temat analizy porównawczej rękopisów, identyfikacji osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów, co wzbudziło bardzo duże zainteresowanie ze strony naszych austriackich kolegów.

Wizyta w Komendzie Stołecznej Policji była bardzo owocna, a wymienione doświadczenia w zakresie pracy policyjnej bez wątpienia dały ciekawy obraz pracy stołecznych policjantów.