Aktualności

Nie bądź krwiopijcą. Zostań krwiodawcą!

19.05.2023 • Karina Pohoska

27 kwietnia odbyła się stołeczna, policyjna akcja honorowego oddawania krwi. Krwiobus, tradycyjnie już czekał na chętnych przed Komendą Stołeczną Policji, w godz. 9:00-13:30. Zarejestrowanych zostało 35 osób, z czego 30 zakwalifikowało się do oddania krwi. Łącznie udało się zebrać prawie 14 litrów tej życiodajnej substancji. Niestety jest to jedynie kropla w medycznym morzu potrzeb, ale dziękujemy z całego serca każdemu, kto poświęcił swój czas, aby podzielić się tym bezcennym darem.


Zdjęcia: Tomasz Oleszczuk, WKS KSP

Krew to wciąż jeden z najbardziej pożądanych „medykamentów”. W niektórych przypadkach nie można jej zastąpić niczym innym, a uzyskać ją można tylko od drugiego człowieka. Duże zapotrzebowanie na krew wynika z rozwoju medycyny i stosowania nowoczesnych metod leczenia. Dotyczy to głównie transplantologii (przeszczepianie narządów), onkologii, hematologii i chirurgii sercowo-naczyniowej. W dzisiejszych czasach wyposażenie techniczne służby krwi jest na bardzo wysokim poziomie i pozwala uzyskać składniki wysokiej jakości dla celów leczniczych.

Niestety dużo ludzi wciąż waha się, czy warto zostać krwiodawcą. Chcemy wyjść Państwu naprzeciw, pomagając podjąć słuszną decyzję. Może nie dziś, nie jutro, ale kiedyś ktoś z Was lub Waszych bliskich również znajdzie się wśród potrzebujących krwi, aby móc przeżyć.

CZY KRWIODAWSTWO JEST OBOWIĄZKOWE?

Krwiodawstwo nie jest obowiązkowe. Jest oparte przede wszystkim na dobrowolnym oddawaniu krwi i zwykłej, ludzkiej potrzebie pomocy innym. Nie można do niego nikogo zmusić. Jednorazowe czy wielokrotne oddawanie krwi, nie jest również jednoznaczne z tym, że trzeba je powtarzać już do końca życia.

KTO MOŻE ODDAWAĆ KREW I CZY JEST TO BEZPIECZNE?

Zawsze przypominamy, że dawcą krwi może zostać osoba, która nie ma żadnych dyskwalifikujących chorób, mieszcząca się w określonej grupie wiekowej i wagowej, czyli między 18 a 65 rokiem życia, ważąca nie mniej niż 50 kg. Jeśli istnieje podejrzenie, że oddanie krwi może spowodować jakiekolwiek niedogodności u krwiodawcy, wówczas lekarz podejmuje decyzję o czasowym lub stałym odsunięciu danej osoby od oddawania krwi. Dlatego ważne jest uczciwe wypełnienie ankiety odnośnie do swojego stanu zdrowia.

Zapewniamy, że na wszystkich etapach oddawania krwi używa się tylko i wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Żadne badania naukowe nie potwierdziły szkodliwości długotrwałego i regularnego oddawania krwi, a organizm nie produkuje jej więcej, niż potrzebuje. Jednorazowe oddanie krwi wywiera taki sam wpływ na jej produkcję jak: krwawienie z nosa, skaleczenie w palec czy menstruacja.

Warto wiedzieć, że jeśli wyniki testów markerów zakaźnych są dodatnie, dawca jest o tym powiadamiany osobiście przez lekarza. Otrzymuje również wyniki badań i skierowanie do lekarza specjalisty.

ILE KRWI POBIERA SIĘ JEDNORAZOWO PRZY ZWYKŁYM POBRANIU I ILE TO TRWA?

To tylko 450 ml pełnej krwi, a samo pobranie trwa zwykle 5-8 minut. Czas ten wydłuża się, jeśli doliczymy do tego wypełnienie ankiety, rejestrację, badania i wywiad lekarski.

JAK CZĘSTO MOŻNA ODDAWAĆ KREW?

Wszystko zależy od metody pobrania:
- u kobiet krew pełna może być pobierana nie częściej niż 4 razy w roku, a u mężczyzn nie częściej niż 6 razy w roku, ale w obu przypadkach przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 8 tygodni,
- jeśli chodzi o osocze to, w ciągu roku jeden dawca nie może oddać więcej niż 25 litrów, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 tygodnie,
- zabiegi pobierania płytek krwi (trombaferezy) mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku, a przerwy pomiędzy tymi zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie.

CZY JEŚLI KTOŚ NIE ZNA SWOJEJ GRUPY KRWI, TO CZY MOŻE JĄ ODDAĆ?

Jak najbardziej, bo grupa krwi i tak wyjdzie w badaniach. Wszystkie grupy krwi są potrzebne i bezcenne. Jednak z użytecznego punktu widzenia, najbardziej pożądaną w medycynie, jest krew grupy O RhD- (ujemne), ponieważ w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy. Niestety problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi.

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE ZALECENIA LEKARSKIE PO ODDANIU KRWI?

Po oddaniu krwi najlepiej będzie nie zgrywać „kozaka” i zastosować się do poleceń personelu, czyli:
• nie zmieniaj szybko pozycji z leżącej na stojącą, powoli usiądź i stopniowo się podnoś,
• odpocznij parę minut na terenie centrum krwiodawstwa, aby w razie czego móc skorzystać z pomocy medycznej,
• skorzystaj z tej chwili na krótką regenerację, zjedz czekoladę i napij się soku,
• w dniu oddania krwi przysługuje Ci wolne, również z tego skorzystaj,
• nie nadwyrężaj i unikaj nadmiernego obciążenia ręki, z której pobrano krew,
• jedz regularnie posiłki i pamiętaj, aby tego dnia dieta była bogatsza w węglowodany,
• przez co najmniej 48 godzin unikaj wysiłku fizycznego,
• jeśli na ręce pojawi się zasinienie, przykładaj zimne okłady.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z ODDAWANIA KRWI?

Przede wszystkim moralne. Doceniony jest jednak wkład i poświęcenie krwiodawców. Każdej osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przysługuje m.in.:
• tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”,
• zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
• zwrot kosztów przejazdu do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszt przejazdu ponosi Centrum,
• posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (zazwyczaj jest to 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok),
• dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi,
• możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym.

Każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu, kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi, przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:
• uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
• bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami (leków podstawowych i uzupełniających – według dawnej nomenklatury) do wysokości limitu ceny.

Ponadto osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników może być dodatkowo nadana odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.


Zdjęcia: Tomasz Oleszczuk, WKS KSP

MAŁY WIELKI GEST

Oddanie krwi nic nas nie kosztuje, poza czasem, który musimy przeznaczyć na dojazd do miejsca pobrania i cały proces poprzedzający samo pobranie, ale czym to jest w obliczu ludzkich tragedii, które doświadczane są każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy? Choroby czy wypadki nie patrzą na wiek, na płeć, na status społeczny. Nie patrzą na to, że zaraz zgaśnie życie w nas lub w kimś z naszych bliskich, jeśli nie zostanie udzielona odpowiednia pomoc medyczna. Czy pomyśleliście kiedyś, że może Was czy kogoś zabraknąć tylko dlatego, że w zasięgu rąk lekarzy nie było odpowiedniej ilości krwi? Odszedł, odeszła, bo zabrakło krwi… Tylko i aż krwi. Zostawiamy Was z tą myślą, bo warto się nad tym zastanowić. Wasz mały wielki gest, jakim jest oddanie tej życiodajnej substancji, może uratować komuś życie. Czyjś mały wielki gest może uratować życie Wam lub Waszym bliskim. Kolejna nasza akcja honorowego oddawania krwi już w czerwcu. Garnizonie stołeczny – WIDZIMY SIĘ.

Wykorzystano materiały informacyjne Ministerstwa Zdrowia.