Aktualności

Pasjonaci z Klubu Kolekcjonerów Policyjnych

16.10.2023 • Daniel Niezdropa

Jest takie miejsce, w którym pasjonaci, zbieracze policyjnych gadżetów i miłośnicy historii mogą dzielić się swoją wiedzą, wymieniać zasobami oraz spostrzeżeniami, pogłębiać kontakty, a przede wszystkim podtrzymywać policyjną tradycję, aby każdy element bogatej historii naszej formacji nie poszedł w zapomnienie. To dzięki prawdziwym pasjonatom z Klubu Kolekcjonerów Policyjnych ta historia może cały czas żyć w każdej możliwej formie: mundurów, radiowozów i motocykli – tych prawdziwych i tych w skali, naszywek, emblematów, numizmatów, czy też różnych dokumentów, zdjęć oraz wspomnień funkcjonariuszy. Nie zapominając w tym wszystkim o istnieniu grup rekonstrukcyjnych. Dlatego też Klub jest otwarty na współpracę z nowymi kolekcjonerami. O jego bieżącej działalności i planach na przyszłość opowie nam Dariusz Sieger – Prezes Klubu Kolekcjonerów Policyjnych.


Zdjęcia: archiwum Klubu Kolekcjonerów Policyjnych

O HISTORIĘ WARTO DBAĆ

Polska Policja to formacja o bardzo ciekawej historii, którą z racji jej szczególnego charakteru warto pielęgnować, bo każdy czas jej istnienia i etap w dziejach był szczególny, nawet jeśli w niektórych latach zapisane zostały niechlubne karty (dot. granatowej policji i czasów tzw. demokracji ludowej). Żadnemu pokoleniu funkcjonariuszy nie wolno jednak pomniejszyć poświęcenia, bo pomimo dziejowych zawirowań, wielu z nich oddało mnóstwo serca i zaangażowania na rzecz walki z przestępczością i budowania publicznego bezpieczeństwa. Niektórzy w obronie ojczyzny oddali też swoje życie. Pamiętajmy również o tych, którzy szczególnie w latach 80-tych ubiegłego stulecia oddali się ideom reformowania formacji i tworzenia w niej związków zawodowych.

Powstanie Policji Państwowej, która w latach 30-tych była stawiana za europejski wzór w kwestii organizacji i uporządkowania, ciężki czas wojny, gdzie już na jej początku śmierć poniosło wiele tysięcy funkcjonariuszy, a także w jej trakcie, gdzie organizowano konspirację, później lata powojenne i czasy obecne – to wszystko jest świadectwem historii Policji. Tę historię warto pielęgnować i krzewić wśród najmłodszych już pokoleń. Klatki filmowych klipów, zdjęcia i reprodukcje, to ruchome i statyczne obrazy tego, co było. Wystawy, prezentacje i ekspozycje w muzeach to wspaniały sposób przekazu i umożliwienie zainteresowanym poznanie policyjnej służby i historii.

Nie byłoby tego wszystkiego, o czym tu wspominamy, gdyby nie ludzie, byli i czynni funkcjonariusze, a niekiedy osoby w ogóle ze służbą niezwiązane, dla których policjanci stali się inspiracją do tego, aby zdobywać wiedzę o formacji, a przy tym pójść jeszcze dalej – kolekcjonować i zbierać policyjne atrybuty będące żywym i namacalnym świadectwem wspominanej przez nas historii.

Chcielibyśmy, aby na łamach Stołecznego Magazynu Policyjnego nie brakowało tematów związanych zarówno z dzisiejszą Policją, jak i z policyjną przeszłością i naprawdę wyjątkową historią. Dlatego właśnie postanowiliśmy przypomnieć o istnieniu Klubu Kolekcjonerów Policyjnych, w ramach którego wspólne inicjatywy, w tym również promujące naszą formacją, podejmują prawdziwi kolekcjonerzy, a przy tym szczególni znawcy policyjnej historii, bo każdy posiadany przez nich zbiór i atrybut służby, pamiątka czy przedmiot mają swoją historię.

Przedstawimy w artykule, jak zorganizowany jest Klub Kolekcjonerów Policyjnych, jak można się do niego dostać i zostać kolekbyły przez Klub dotychczas podejmowane i organizowane.


Dariusz Sieger Prezes Klubu Kolekcjonerów Policyjnych (z prawej) z najbardziej znanym i szanowanym kolekcjonerem z Belgii – emerytowanym oficerem Belgijskiej Policji – Danny Van Der Kerkhof.

ROZMOWA Z PREZESEM

Naszym rozmówcą jest Dariusz Sieger – emerytowany oficer KWP w Gdańsku, który obecnie pełni zaszczytną funkcję Prezesa KKP.

Jest nam niezmiernie miło, że Klub Kolekcjonerów Policyjnych zadebiutuje w Stołecznym Magazynie Policyjnym. Proszę opowiedzieć historię Klubu? Kto był twórcą tej inicjatywy, czy to była jakaś konkretna osoba, która wpadła na pomysł stworzenia elitarnej grupy kolekcjonerów?

Klub powstał w 2005 roku, kiedy to grupa „zapaleńców policyjnych” i „ojców – założycieli” postanowiła wypełnić lukę panującą w tej dziedzinie. Szczególną rolę w integracji tego środowiska odegrał kolega Grzegorz Gryz, zatrudniony wówczas w Biurze Edukacji Historycznej – Muzeum Policji, Komendy Głównej Policji. Dwa kolejne sympozja ostatecznie ukształtowały cele i kierunki działania Klubu. 3 września 2023 roku nastąpił kolejny krok
w jego rozwoju. W Piekarach Śląskich podjęto jednogłośnie uchwałę o przekształceniu Klubu i utworzeniu stowarzyszenia zwykłego pod nazwą: „Klub Kolekcjonerów Policyjnych”. Dzięki temu dotychczasowe odznaki, banery i inne materiały klubowe nie straciły na aktualności. Podjęto również uchwałę o przyjęciu nowego regulaminu stowarzyszenia.

Jak zorganizowany jest Klub. Czym zajmują się osoby funkcyjne?

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez zarząd, który jest wybierany przez walne zebranie członków na 4-letnią kadencję. W trakcie ostatniego walnego zebrania w Piekarach Śląskich wybrano nowy zarząd składający się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Formy działania zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa prezes. Kompetencje zarządu określa natomiast uchwalony regulamin. Ponadto w czasie wspomnianego zebrania wybrano członków komisji rewizyjnej, którą powołano do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia. Obecnie koncentrujemy się na rejestracji stowarzyszenia. Stosowne dokumenty zostały już złożone w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gdańska. Kolejnym krokiem będzie dopełnienie formalności w Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym. Gdy zamkniemy ten proces, to wówczas podzielimy się zadaniami.

Ilu macie kolekcjonerów w Klubie? Ile grup tematycznych? Czy macie osoby odpowiedzialne za nadzór nad poszczególnymi rodzajami kolekcjonowanych zasobów?

Aktualnie mamy zapisanych 162 kolekcjonerów, jednak lista jest cały czas otwarta i kilka kolejnych osób już zgłosiło swój akces wstąpienia w „nasze szeregi”. Nasi pasjonaci z reguły zbierają wszystkie gadżety i pamiątki związane z Policją i formacjami związanymi z bezpieczeństwem w państwie. Niektórzy mają w swojej kolekcji pojazdy historyczne, takie jak radiowozy, motocykle służbowe, a nawet pojazdy „Hydromil” służące do rozpraszania tłumu i wyposażone w armatki wodne. Jest też wśród nas znacząca grupa zbierająca miniatury pojazdów służbowych, grupa kolekcjonująca nakrycia głowy: hełmy paradne, czapki służbowe i wyjściowe, jest też krąg osób zbierających medale, odznaki i odznaczenia resortowe. Ponadto w „cenie” są elementy umundurowania i wyposażenia. Jednakże zarówno w Klubie, jak i na całym świecie najwięcej osób kolekcjonuje naszywki. Być może dlatego, że zajmują najmniej miejsca. To taki temat rzeka, gdyż zarówno w Polsce, jak i na świecie „co chwila” zamawiane są nowe naszywki. Jest to związane z reorganizacją wydziałów, zmianą ich nazwy, powstaniem nowych sekcji, jednostek, seminariami, konferencjami, czy też zawodami policyjnymi. Przykładem są naszywki wydawane z okazji cyklicznej imprezy o nazwie „TCCC Paramedyk” organizowanej na terenie Pomorza lub z ostatniego okresu: ćwiczenia antyterrorystyczne Policji i FBI w Warszawie pod kryptonimem „Wolf-Ram-23”. Na marginesie warto zaznaczyć, że naszywki oddziałów specjalnych cieszą się ogromną popularnością i są poszukiwane przez kolekcjonerów. Co ciekawe na świecie są również wydawane „zabawne” naszywki Policji związane np. ze świętami Bożego Narodzenia, ogólnoświatową pandemią lub okolicznościowe ku uczczeniu kolegów poległych na służbie.

Czy organizujecie konwenty, wystawy? Czy patronujecie ciekawym przedsięwzięciom historycznym, udostępniając swoje zasoby na potrzeby realizacji produkcji filmowych, rekonstrukcji historycznych, a może uroczystości policyjnych?

Co roku staramy się, aby członkowie Klubu uczestniczyli w mniejszych lub większych, formalnych i nieformalnych spotkaniach, mieli okazję wymienić informacje, podzielić się swoją wiedzą, a także wymienić się kolekcjonowanymi przedmiotami, a przy tym uzupełnić swoje zbiory. Wspomnę tu o śp. Dariuszu Strzeleckim – emerytowanym oficerze z KGP, który organizował spotkania integrujące nasze środowisko w swoim „sanktuarium” w Warszawie. W tym roku w Piekarach Śląskich odbyła się już trzecia edycja Giełdy Kolekcjonerskiej pod patronatem Klubu. Wcześniejsze dwie edycje odbyły się na terenie Katowic w okresie poprzedzającym pandemię Covid-19. Na tych giełdach oprócz członków Klubu, uczestniczyli też kolekcjonerzy z innych krajów, mi. Albanii oraz Ukrainy. Część osób zrzeszonych w Klubie to również członkowie grup rekonstrukcyjnych.

Wartym podkreślenia jest fakt, że jeden z kolekcjonerów zrzeszony w Muzeum Służb Mundurowych w Gdańsku, aktywnie uczestniczy w pokazach i wypożycza swoje pojazdy na różne potrzeby filmowe. Wspomniany klubowicz bierze też udział w corocznych inscenizacjach na terenie Stoczni Gdańskiej, związanych z rocznicą ogłoszenia Stanu Wojennego w Polsce w dniu 13 grudnia 1981 roku. Wielu członków Klubu udostępnia swoje zbiory w trakcie uroczystych lokalnych oraz centralnych obchodów Święta Policji w Polsce. Szereg osób uczestniczy w zlotach różnych organizacji i stowarzyszeń, lokalnych uroczystościach różnego szczebla, w których trakcie statycznie prezentują swoje eksponaty lub na „żywo” przebierają się w mundury, jeżdżą i udostępniają do obejrzenia różne pojazdy służbowe. Staramy się również zaistnieć na forum międzynarodowym poprzez udział w europejskich giełdach kolekcjonerów zorganizowanych w Berlinie, Bratysławie, Anderlechcie, Pradze oraz w Wiedniu.


Największa Giełda Policyjna w Europie – Anderlecht (Belgia) 2019, stoisko z naszywkami.

Czy współpracujecie z muzeami, a może z Instytutem Pamięci Narodowej?

Wielu klubowiczów to członkowie, sympatycy lub osoby współpracujące z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji (IPA Polska – International Police Association), Muzeum Służb Mundurowych, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 roku oraz innymi. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, komu bliskie są nasze cele i ideały. Planujemy w przyszłości zorganizować współpracę z muzeami, w których znajdują się eksponaty policyjne. 

Czy oprócz krajowych klubowiczów, macie też w swoim gronie kolekcjonerów z zagranicy?

Wśród naszych członków są koledzy z Kanady, Anglii, Szkocji, Niemiec. Klubowiczem jest również znany na całym świecie kolekcjoner czapek Policji – Andreas Skala z Berlina, którego kolekcja nakryć głowy jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa.


Największa Giełda Policyjna w Europie – Anderlecht (Belgia) 2019, kolekcje czapek, znaczków i odznak.

Czy dzięki Waszym zasobom, kolekcjom, udało się np. odkryć jakąś ciekawą zagadkę dziejową, odtworzyć dzieje historycznej policyjnej postaci? Może pomóc w ustaleniu rodziny zaginionego funkcjonariusza?

W zbiorach kolekcjonerów znajdują się często pamiątki związane ze znanymi generałami, komendantami lub funkcjonariuszami, którzy zapisali się na kartach historii Polskiej Policji. Klubowicze posiadają również wiele rzeczy związanych z formacjami z poprzedniego okresu ustrojowego, których nie zobaczymy w muzeach. Współpracujemy aktywnie z autorami książek historycznych, którym udostępniamy zdjęcia kolekcjonowanych przedmiotów. Dwóch naszych kolegów (G. Grześkowiak i J. Mikitin) opublikowało własne książki dotyczące Policji Województwa Śląskiego.

Co trzeba zrobić, żeby zostać kolekcjonerem KKP? Jakich trzeba dopełnić formalności?

Po pierwsze trzeba być zapaleńcem, prawdziwym kolekcjonerem, „osobą pozytywnie zakręconą na tym punkcie” – to najważniejsza przesłanka, aby być w Klubie. Po drugie najlepiej skontaktować się z prezesem lub innym członkiem zarządu. By trafić do „naszych szeregów”, trzeba wypełnić stosowną deklarację z opisem swojego hobby, zamieścić zdjęcia kolekcji, a także dołączyć krótkie CV ze zdjęciem. Mamy przyjętą zasadę, że do Klubu wprowadza nową osobę – dwoje klubowiczów. To taka gwarancja, że nie trafi tu nikt przypadkowy. Jeżeli zarząd zaakceptuje nową kandydaturę i nie ma żadnych przeciwwskazań, pozostaje jeszcze wpisowe, składka roczna i witamy w Klubie.


Największa Giełda Policyjna w Europie – Anderlecht (Belgia) 2019, kolekcje historycznych mundurów, kepi oraz hełmów policyjnych.

Może na koniec apel do wszystkich posiadaczy policyjnych pamiątek o to, aby posiadane atrybuty historii nie zatraciły się i były przekazywane kolejnym pokoleniom?

Zwracam się z prośbą do wszystkich funkcjonariuszy, emerytów i rencistów resortowych oraz ich rodzin i spadkobierców, aby nie wyrzucali pozornie błahych i niepotrzebnych rzeczy związanych z „mundurem”. Historię tworzą właśnie zmieniające się mundury, odznaczenia, odznaki i medale wraz z dokumentami nadania, świadectwa ukończenia szkół i kursów, elementy wyposażenia, ale również czasopisma, przepisy mundurowe, zdjęcia lub inne „kurzostojki”, które dla osób niezainteresowanych nic nie znaczą i często trafiają na śmietnik. Niestety już nie raz słyszałem znamienne słowa od spadkobierców – „rzeczy takie były, ale przeszkadzały i już dawno są na wysypisku”.

Dlatego proszę – skontaktujcie się w tej sprawie z członkami Klubu Kolekcjonerów Policyjnych, odwiedzając stronę internetową: https://collectorsclub.pl/ lub bezpośrednio ze mną, pisząc e-mail na adres: siegdar@wp.pl

Na pewno te niepotrzebne dla kogoś przedmioty znajdą zaszczytne miejsce w jakiejś kolekcji, a co za tym idzie – wspólnie uratujemy kawałek historii Policji lub innych służb mundurowych.

Dziękuję za rozmowę.