Aktualności

Stołeczne Stanowisko Kierowania

16.11.2023 • Tomasz Oleszczuk

Każda firma czy organizacja działająca na rynku ma w swoich strukturach takie szczególne miejsce, gdzie zapadają najważniejsze decyzje operacyjne. W Policji często właśnie tam podejmowane są działania, od których zależy bezpieczeństwo publiczne, a niejednokrotnie nawet ludzkie życie. O czym mowa? W przypadku warszawskiej Policji oczywiście o Stołecznym Stanowisku Kierowania Komendy Stołecznej Policji, o którym rozmawiamy z naczelnikiem tego wydziału nadkom. Marcinem GRZEGORCZYKIEM.


Zdjęcie: Tomasz Oleszczuk

Zanim zaczniemy rozmawiać o SSK — tym skrótem pochodzącym od pełnej nazwy wydziału posługują się najczęściej policjanci — powiedz jak tutaj trafiłeś, czy od początku służby związany jesteś z Warszawą?

W Policji jestem już prawie 24 lata, z czego większość w komórkach sztabowych. Służbę zaczynałem w zespole patrolowo-interwencyjnym. Później pracowałem jako dzielnicowy, a w 2007 roku zostałem przeniesiony do komórki sztabowej w KPP Wołomin. I tak już zostało. Następnym przełomem w mojej służbie było przejście do KSP i rozpoczynające się Euro 2012. Wtedy na kilka lat trafiłem do KRP Warszawa VII, gdzie również pracowałemw sztabie przy realizacji zabezpieczeń, po czym wróciłem do KSP. Na początku 2023 roku objąłem stanowisko Zastępcy Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP, a obecnie pełnię funkcję naczelnika tego wydziału.

Jak funkcjonuje SSK i jaką w Komendzie Stołecznej Policji odgrywa rolę?

Wydział dzieli się na trzy sekcje, z których każda zajmuje się innymi zagadnieniami. Pierwsza odpowiedzialna jest za działania podejmowane w czasie różnego rodzaju katastrof i zajmuje się zarządzaniem kryzysowym. Oni właśnie odpowiadają za działania Policji w nagłych zdarzeniach, czego przykładem może być ostatni wypadek lotniczy z ofiarami śmiertelnymi, który miał miejsce w powiecie nowodworskim.

To właśnie wtedy nasi funkcjonariusze organizowali i koordynowali działalność służb kryzysowych, a także wspomagali miejscową jednostkę Policji w działaniach podejmowanych na miejscu zdarzenia. Oni także odpowiadają za działania realizowane przez Policję na wypadek czasu wojny, szczególnie te związane z mobilizacją. Do ich zadań należy również współpraca z innymi jednostkami oraz instytucjami, w tym rządowymi, czy też samorządowymi w zakresie usuwania skutków katastrof i innych sytuacji kryzysowych.

Kolejna sekcja — dyżurnych, na co dzień zarządza policyjnymi siłami pracującymi w Warszawie. Każdego dnia kilkunastu operatorów dysponuje załogami policyjnymi, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy. Wysyłają je na interwencje, rozliczają z wykonywanych zadań oraz zarządzają pracą załóg ruchu drogowego, a także policjantami ze stołecznego Oddziału Prewencji.

Do policjantów tej sekcji spływają wszystkie zgłoszenia z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługującego numer ratunkowy 112. Jest tu także dyżurny Komendy Stołecznej Policji, czyli najważniejsza osoba na Stanowisku Kierowania — która wszystko musi wiedzieć i koordynować, a w razie potrzeby powiadamiać kierownictwo Komendy Stołecznej Policji o wydarzeniach nadzwyczajnych.

W ciągu jednej zmiany na warszawskie ulice wyjeżdża kilkadziesiąt policyjnych załóg, które obsługują ok. 1500 interwencji w ciągu doby.

Trzecią jest Sekcja Operacji Policyjnych, zajmująca się przedsięwzięciami realizowanymi na terenie Warszawy oraz powiatów, koordynacją wszelkich działań podejmowanych przez służby policyjne, między innymi zabezpieczeniami imprez masowych, takich jak zgromadzenia czy też imprezy sportowe, zabezpieczeniami przejazdów kibiców itp. Oni również zarządzają całością zabezpieczenia, koordynując działalność służb zaangażowanych w konkretne przedsięwzięcie.

 
Zdjęcia: Marek Szałajski

Czym wyróżnia się SSK na tle reszty kraju?

Nasz wydział różni się od innych tego typu komórek komend wojewódzkich w kraju tym, że mamy nietypowy model działania, który wymusiła specyfika garnizonu. Polega on na tym, że część zadań realizowanych w kraju przez jednostki podległe komendom wojewódzkim – jest u nas realizowana właśnie na poziomie komendy stołecznej (wojewódzkiej), co jest znacznym odciążeniem jednostek terenowych. Jest to zarazem zdecydowanie wydajniejsze działanie, właśnie ze względu na fakt koordynowania czynności na takim szczeblu.

Oczywiście wiąże się to z tym, że prowadzone działania często wymagają użycia sił i środków, niebędących w gestii jednostek podległych. W SSK KSP możemy dysponować siłami ruchu drogowego, Oddziału Prewencji Policji i Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP w tym (konie i psy służbowe), a także w razie potrzeby innymi siłami służb działających na terenie Warszawy. Tak rozległy wachlarz możliwości nie jest dostępny z poziomu komend rejonowych czy powiatowych.

Jesteśmy największym garnizonem w kraju z bardzo specyficznym obszarem działania. Nie należy zapominać, że na terenie Warszawy mieszczą się wszystkie najważniejsze urzędy w kraju oraz szereg innych kluczowych i newralgicznych dla funkcjonowania państwa instytucji, siedziby władz centralnych, a także przedstawicielstwa dyplomatyczne innych państw.

Warto też wspomnieć o tym, że nasze centrum kierowania jest chyba jednym z najnowocześniejszych w kraju i w czasie pracy mamy tu dostęp do kamer na miejscu zdarzenia w czasie rzeczywistym. Bezpośredni podgląd wydarzenia pozwala podejmować właściwe decyzje, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Gdybyśmy chcieli wymienić najpoważniejsze zabezpieczenia organizowane w SSK KSP, co znalazłoby się w tej grupie?

Począwszy od Euro 2012, wszystkie szczyty NATO, szczyty klimatyczne, po wizyty prezydentów zaprzyjaźnionych krajów, w ostatnim czasie chociażby Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, które miały miejsce w tym roku. Tego typu zabezpieczenia bardzo rzadko mają miejsce na terenie działania innych komend wojewódzkich Policji.

Ile średnio organizowanych jest na podległym terenie zgromadzeń i jakie siły są potrzebne do ich zabezpieczenia?

Jeśli chodzi o zabezpieczenia, to tu bezsprzecznie prym wiedzie Komenda Rejonowa Policji Warszawa I i Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII. To właśnie na Śródmieściu i Pradze Południu odbywa się zdecydowana większość zabezpieczanych imprez sportowych, koncertów, czy też zgromadzeń publicznych. Na terenie m.st. Warszawy mieści się największy obiekt sportowy w Polsce tj. stadion PGE Narodowy, gdzie organizowane są imprezy nie tylko sportowe, ale również artystyczno-rozrywkowe. Zdarza się, że dziennie odbywa się kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt zgromadzeń, przy których zabezpieczeniu pracuje wielu funkcjonariuszy.

 
Zdjęcia: Marek Szałajski

Które zabezpieczenia wymagają największej ilości sił i środków?

To z reguły duże zgromadzenia publiczne. Ostatnio mieliśmy kilka takich na terenie Warszawy i właśnie tam kierowane były największe siły i środki. I nawet nie było to związane z zagrożeniami związanymi bezpośrednio ze zgromadzeniami, ale bardziej ze względu na to, co dzieje się na świecie. Wojna za naszą wschodnią granicą, a także niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie powodują, że ogólne zagrożenie działaniami terrorystycznymi na świecie niebezpiecznie wzrasta i to właśnie wymaga od nas zdecydowanego działania.

Co zaliczyłbyś do najbardziej wymagających zadań realizowanych przez Stołeczne Stanowisko Kierowania KSP?

W skrócie mogę powiedzieć, że najtrudniejsza w procesie organizacji działań jest ich koordynacja. Samo zabezpieczenie przy użyciu własnych sił i środków jest stosunkowo łatwiejsze, choć i tak wymaga dużego zaangażowania i rozległych działań logistycznych. Najtrudniejsze jest takie poukładanie działań w czasie i przestrzeni, aby wszystkie uczestniczące w nich podmioty wiedziały, gdzie i kiedy mają wykonać swoje zadania. Czasem w zabezpieczenie zaangażowanych jest kilkanaście różnych służb i instytucji, takich jak: Policja, Służba Ochrony Państwa, Straż Pożarna, służba zdrowia, urzędnicy miejscy czy wojewódzcy itp. Połączenie ze sobą tych wszystkich elementów, żeby to zadziałało, jest naprawdę tytaniczną pracą.

Jakim sprzętem dysponuje SSK i co pod tym względem zmieniło się w ciągu ostatnich 20 lat?

Jeśli chodzi o sprzęt teleinformatyczny, to odnotowaliśmy wręcz gigantyczny skok do przodu. Urządzenia, z których korzystaliśmy nawet 5 czy 10 lat temu, zupełnie nie przystają do współcześnie używanych. Obecnie kamery czy łączność, z których korzystamy, to jest naprawdę XXI wiek. Możliwość użycia tych wszystkich narzędzi w czasie zabezpieczeń daje praktycznie natychmiastowy wgląd w sytuację na miejscu i podejmowanie właściwych działań w czasie rzeczywistym.

Oprócz korzystania z dostępnych kamer miejskich czy też kamer warszawskiego Metra mamy do dyspozycji swoje mobilne centra monitoringu, które ustawiamy tak, aby mieć dostęp do informacji z potencjalnie najtrudniejszych odcinków zabezpieczeń. To ogromne wsparcie dla naszej pracy.

Również stanowiska dowodzenia, gdzie policjanci pracują przy dużych zabezpieczeniach, wyposażone są w najnowszy sprzęt łączności i komunikacji, pozwalający na zlecanie zadań podległym jednostkom bez zbędnej zwłoki.

W najbliższej przyszłości chcielibyśmy zmodernizować nasze mobilne centra monitoringu do tego, aby na ich pokładzie mogły być zainstalowane drony. To w znacznym stopniu poprawiłoby komunikację i dostęp do miejsc szczególnie zagrożonych w czasie dużych zgromadzeń. Mam nadzieję, że te plany uda się szybko zrealizować, bo przełoży się to na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców i gości naszego miasta.

Obecnie Stołeczne Stanowiska Kierowania, jego specjalistyczne wyposażenie, najnowsze standardy łączności, a do tego teleinformatyczna funkcjonalność i przede wszystkim szerokie grono naszych fachowców, dyżurnych, operatorów, cały doświadczony personel i kadra – to wszystko mogę śmiało podkreślić jakością pracy i nowoczesnością nie ustępuje największym tego rodzaju centrom kierowania w jednostkach Policji w Europie i na świecie.

Stołeczne Stanowisko Kierowania to miejsce, które chętnie prezentujemy i po którym oprowadzamy wszystkich naszych gości, w tym przedstawicieli policji z zagranicy oraz dyplomatów, a także studentów i uczniów klas mundurowych.

Dziękuję za rozmowę.