Aktualności

WAG, czyli dbałość o obiekty

19.02.2024 • Tomasz Oleszczuk

W Komendzie Stołecznej Policji oprócz wydziałów „bojowych” mamy wiele komórek logistycznych obsługujących tę dużą jednostkę. Mają one różne specjalizacje, począwszy od obsługi finansowej, poprzez kadry, szkolenia, po remonty, inwestycje oraz przetargi i zaopatrzenie. Wydział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się kompleksową działalnością w zakresie obsługi nieruchomości będących w użytkowaniu Komendy Stołecznej Policji. Jakie jeszcze zadania wykonuje ta komórka organizacyjna, opowie nam jej naczelnik Pan Dariusz Komornicki.


Zdjęcie: Tomasz Oleszczuk WKS KSP

Wasz wydział odwiedza każdy funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji. Jakie sprawy można załatwić w WAG-u?

Praktycznie każdy funkcjonariusz zatrudniony w Komendzie Stołecznej Policji musi stawić się w naszym wydziale. W momencie przejścia na służbę stałą, czyli po trzech latach pracy, zaczyna mu przysługiwać prawo do lokalu mieszkalnego. Wiadomo, że sytuacja mieszkaniowa nie jest łatwa, a każdemu zależy na własnym kącie (KSP i tak wypada pod tym względem lepiej niż reszta kraju). U nas funkcjonuje taki termin – jak zamienne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w postaci równoważników za brak mieszkania. Policjant za to, że nie dostaje lokalu służbowego, otrzymuje w zamian równoważnik pieniężny.

Fundusze te nie zaspokoją jednak całkowicie jego potrzeb mieszkaniowych, gdyż są to kwoty kilkusetzłotowe, które nie wystarczają na wynajęcie lokalu w Warszawie, a nawet poza nią. W związku, z czym jest to forma wsparcia policjanta w tym wynajmie i taką też rolę faktyczną pełni to świadczenie.

Policjant może również w przypadku nieotrzymania mieszkania uzyskać pomoc finansową na zakup własnego lokalu mieszkalnego lub domu w kwocie około 6 tysięcy złotych na jedną normę zaludnienia. Nawet w przypadku rodziny kilkuosobowej nie będzie to jednak suma pozwalająca na opłacenie pełnej wartości lokalu i stanowi ona jedynie pewien dodatkowy wkład w procesie zakupu mieszkania. W przypadku skorzystania z tej formy pomocy policjant traci prawo do lokalu z resortu.

Dodatkowymi świadczeniami są pieniądze oferowane za remont posiadanego lokalu, ale jest to świadczenie jednorazowe w danym roku.

Tak więc jako WAG zajmujemy się tzw. mieszkaniówką, jeśli chodzi o funkcjonariuszy KSP. Każdy komendant rejonowy czy też powiatowy obsługuje w tym zakresie swoje jednostki, natomiast Wydział Administracyjno-Gospodarczy odpowiada tylko za osoby bezpośrednio podległe Komendantowi Stołecznemu Policji, czyli wydziały KSP plus komisariaty specjalistyczne i Oddział Prewencji Policji.

Komenda Stołeczna Policji to nie tylko Pałac Mostowskich. Wiele budynków zlokalizowanych jest w samej Warszawie oraz okolicznych powiatach. Jakimi nieruchomościami zarządzacie i na czym to polega?

W zakresie administrowania obiektami należącymi do KSP – to my obsługujemy tzw. Pałac, czyli budynki podlegające pod Komendanta Stołecznego, siedziby komisariatów specjalistycznych i OPP oraz obiekty gdzie znajdują się biura poszczególnych wydziałów KSP. Dotyczy to bezpośredniego administrowania, czyli sprzątania, konserwacji oraz drobnych napraw. Każdy komendant rejonowy/powiatowy jest administratorem swoich budynków i odpowiada za te wszystkie zadania oraz zatrudnianie osób do wykonywania tych prac.

Do naszych zadań należą także przeglądy oraz naprawy urządzeń i systemów powiązanych z budynkami, takich jak: kotłownie, węzły cieplne, hydrofornie, systemy wentylacyjne, systemy alarmowe ppoż., jak również przeglądy budowlane, kominiarskie, gazowe czy elektryczne.

Jest to również opłacanie wszelkich rachunków za użytkowane obiekty, począwszy od podatków, poprzez rachunki za media, po opłaty eksploatacyjne i wszelkie inne, takie jak: odrolnienie, odlesienie, zajęcie pasa drogowego oraz wszelkie inne opłaty wynikłe z użytkowania nieruchomości.

W naszym przypadku jeden obiekt może składać się z wielu nieruchomości. Na przykład Oddział Prewencji jest jednym obiektem, a na jego terenie znajduje się kilkadziesiąt budynków. Możemy powiedzieć, że łącznie mamy w zarządzie kilkaset budynków w skali całej Komendy Stołecznej Policji.

Zawieranie umów na dostarczanie energii, rozliczania kosztów eksploatacyjnych, podatku od nieruchomości i innych opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości – to tylko część spraw, które załatwiacie. Co jeszcze należy do Waszych kompetencji?

Jednym z głównych zadań jest regulowanie stanu prawnego zajmowanych nieruchomości. To bardzo rozległa i skomplikowana dziedzina naszej działalności. Warszawa jest szczególnym miejscem, gdyż obowiązuje tu względem nieruchomości tzw. Dekret Bieruta, którym znacjonalizowano znaczną część prywatnych budynków i ziemi. Obecnie skutkuje to tym, że byli właściciele oraz ich spadkobiercy kierują roszczenia do nieruchomości zajętych kiedyś, w wyniku tego właśnie dokumentu, jak i innych przepisów skutkujących wywłaszczeniem, a ich prawa do dochodzenia własności tych nieruchomości są cały czas czynne.

Użytkowane przez nas nieruchomości, co do których występują roszczenia prawne, to obecnie kilka naszych obiektów w Warszawie posadowionych na wywłaszczonych gruntach. Dobrym przykładem jest tutaj obiekt na Szczęśliwicach, który zajmuje powierzchnię 30 działek przejętych od prywatnych właścicieli. Sytuacja z roszczeniami dotyczącymi gruntów jest dynamiczna, brak aktualnie roszczeń nie oznacza, że nie pojawią się one w przyszłości.

Oszczędzanie zasobów to priorytet każdej firmy. Co w ramach racjonalnego gospodarowania środkami robicie w tym celu?

Wiadomo, że teraz oszczędzają wszyscy. Każdy stara się obniżyć rachunki za bieżące użytkowanie i oczywiście my jako Policja nie odstajemy tutaj od reszty. Tu najważniejsza jest edukacja i przekonywanie użytkowników, że oszczędzanie w znaczeniu krótkoterminowym skutkuje realnym obniżeniem rachunków, a co za tym idzie kosztów utrzymania, natomiast w ujęciu długookresowym – oszczędzamy zasoby dla przyszłych pokoleń.

My ze swojej strony optymalizujemy zużycie mediów poprzez funkcjonujący w komendzie system rozliczania, polegający na tym, że dwa razy w tygodniu spisywane są dane z liczników gazu, prądu i wody, który umożliwia bieżącą kontrolę zapotrzebowania na energię i wykrywa potencjalne nieprawidłowości czy awarie.

Aplikację do takiego działania stworzyli informatycy z Wydziału Teleinformatyki KSP i muszę stwierdzić, że to wszystko doskonale się sprawdza. Czasem po danych zebranych z liczników wiemy wcześniej o awarii np. cieknącej wodzie z kranu w pomieszczeniach mało używanych, zanim zostanie ona zauważona przez bezpośredniego użytkownika budynku.

Muszę też dodać, że na niektórych budynkach mamy już zamontowane panele fotowoltaiczne, nie jest ich dużo, ale to obiecująca technologia – więc myślę, że z czasem będzie ich więcej.

Należy nadmienić, że zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi każda jednostka budżetowa musi zaoszczędzić 10 procent energii elektrycznej rocznie. Oczywiście jest możliwa pewna oszczędność energii, ale zużycie stałe generowane jest przez urządzenia np. teleinformatyczne, których jest coraz więcej, a ich ciągłość pracy w przypadku jednostek Policji nie może zostać ograniczona, czy też przerwana. Dlatego też mamy bardzo niewielkie pole manewru, aby wygenerować oszczędności w tym zakresie.

Chciałbym też tu wspomnieć jeszcze o jednym aspekcie naszego funkcjonowania. Chodzi o weryfikację umów o dostarczanie energii. Na podstawie naszych wyliczeń staramy się zmniejszać ilości zamówionej mocy, dostosowując ją do aktualnych potrzeb, aby jeszcze bardziej optymalizować zużycie, płacąc stawki najkorzystniejsze dla naszej organizacji.

W przypadku nowych obiektów projektowane są kompensatory mocy biernej, które również pomagają zmniejszać nasze rachunki za energię elektryczną.

Jednym z ważniejszych problemów dzisiejszych społeczeństw jest zanieczyszczone środowisko. Co robicie, aby działać oszczędnie i ekologicznie?

Ekologia jest istotnym elementem na każdym etapie planowania logistyki. Dzieje się tak z uwagi na pewne trendy ogólnoświatowe oraz przepisy, które nas zobowiązują do działania proekologicznego. Jako jedyny wydział w Komendzie Stołecznej Policji jesteśmy zobowiązani do wpisywania informacji w systemach ukierunkowanych na rejestrację zużycia gazów zwiększających dziurę ozonową.

Przepisy te wymuszają stosowanie nowych rozwiązań proekologicznych w różnych dziedzinach naszego funkcjonowania, jak choćby w chłodnictwie, gdzie zobowiązani jesteśmy do niekorzystania z określonych czynników chłodniczych.

Oczywiście segregujemy również śmieci, ale jest to bardziej skomplikowany temat. Gospodarka śmieciowa kreowana jest przez poszczególne gminy. O ile w Warszawie miasto załatwia to kompleksowo, to w podwarszawskich gminach wygląda to zupełnie inaczej i w różnych jednostkach samorządowych stosowane są różne rozwiązania.

Bywa tak, że niektóre gminy odbierają śmieci, a w innych przypadkach my musimy sami je wywozić. Tak samo wygląda sprawa koszy czy pojemników na śmieci. W niektórych przypadkach mamy własne, gdzie indziej wynajmujemy je, a jeszcze w innych przypadkach kosze dostarcza gmina.

Na szczęście nie posiadamy już kotłowi węglowych, ostatnia czynna była w Komisariacie Policji w Mrozach, ale po wybudowaniu nowego obiektu została zlikwidowana. Większość naszych budynków w Warszawie zasilana jest z sieci miejskiej, a jeżeli nie było takiej możliwości, to takie obiekty posiadają swoje kotłownie gazowe bądź olejowe, które spełniają wszelkie normy emisji substancji szkodliwych.

Wydział prowadzi także sprawy związane z gospodarką mieszkaniową i prawem do lokalu mieszkalnego wynikającym z ustawy o Policji. W jaki sposób zaspokajane są obecnie potrzeby mieszkaniowe stołecznych funkcjonariuszy?

Nasza sytuacja pod tym względem jest znacznie lepsza niż gdzie indziej w kraju. Aktualnie mamy do dyspozycji ponad 3000 lokali służbowych będących własnością miasta, które niegdyś zostały przekazane do dyspozycji Komendy Stołecznej Policji. Mimo to większość potrzeb jest – jak już wcześniej wspominałem – zaspokajana finansowo w formie równoważnika za brak mieszkania.

Po zmianie ustawy o Policji – zgodnie z którą pozostawiono nam do zadysponowana w drodze decyzji administracyjnej tylko lokale należące do MSWiA, dzięki dobrym relacjom z ratuszem udało nam się wynegocjować możliwość korzystania z lokali stanowiących własność m. st. Warszawy, a które pozostawały w naszej dyspozycji przed 2009 rokiem.

Aktualnie miasto wynajmuje je wskazanym przez nas policjantom na okres trzech lat (z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata), pod warunkiem pełnienia czynnej służby w KSP. Inne służby takiej możliwości nie mają, więc pod tym względem stawia to nas w uprzywilejowanej pozycji. To też powoduje większe przywiązanie policjantów do służby w naszej jednostce. Ponadto mamy jeszcze osiedle przy ulicy Jagiellońskiej, które pełni rolę budynków hotelowych dla policjantów z KSP.

Słyszałem kiedyś taką opinię, że im mniej się głośno mówi o pracy Waszego wydziału – to znaczy, że wszystko doskonale działa i jest w porządku. Skąd to powiedzenie i czy jest to prawda?

To jest jak najbardziej prawda i można ją rozszerzyć na całą logistykę. Jak wiadomo, tu spektakularnych zdarzeń nie mamy i prawda jest taka, że jeżeli się o nas nie mówi, to wszystko działa jak najlepszy szwajcarski mechanizm.

Nikt nie zauważa, że jest woda, że jest ciepło, że jest prąd. Sprawy się komplikują, gdy czegoś zaczyna brakować, wtedy zauważają wszyscy, których to dotyczy. Od razu przypominają sobie, kto się tym zajmuje i jak najszybciej trzeba sprawić, aby cały mechanizm znów funkcjonował sprawnie.

Nowoczesne technologie zmieniają nasze życie. Czy są one również obecne i mają wpływ na realizację zadań przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy?

Nowoczesne technologie zmieniają życie każdego. Dotyczy to również nas w takim samym stopniu, co innych. W naszym przypadku dostęp do nowoczesnych technologii wiąże się z nowymi narzędziami diagnostyczno-analitycznymi, które nie dość, że pozwalają nam na zauważenie awarii – to jeszcze pomagają nam ją zlokalizować i wyeliminować.

To, co kiedyś trzeba by ustalać „na piechotę” – teraz mamy w komputerze, wystarczy tylko sięgnąć po odpowiednie dane. Takich przykładów jest dużo więcej, a w przyszłości będą kolejne. Ważna w tym przypadku jest zdolność do adaptacji nowoczesnych rozwiązań i wprowadzania ich do codziennego użytku. Tego się cały czas uczymy, jak wpleść nowoczesność do naszych realiów i jak ją spożytkować dla naszego wspólnego dobra.

Jaka przyszłość czeka WAG, w jakim kierunku będzie zmierzało zarządzanie majątkiem KSP? Optymalizacja kosztów to przecież nic innego jak poszukiwanie oszczędności, a to do łatwych zadań nie należy. Macie pomysł na oszczędniejszą gospodarkę?

Myślę, że w coraz szerszym zakresie będą do nas trafiały nowoczesne rozwiązania dotyczące oszczędzania energii, takie jak zastosowanie pomp ciepła, czy powszechniejsze użycie paneli fotowoltaicznych.

Nowoczesne technologie, które w większości opierają się na zasilaniu prądem elektrycznym, powodują coraz większe zużycie energii. I nie wynika to z tego, że urządzenia te są energochłonne, ale z ich ilości. Dlatego wydaje mi się, że kierunkiem przyszłościowym, będzie właśnie samodzielne wytwarzanie energii poprzez rozproszone źródła wytwórcze.

Myślę też, że w związku z rozwojem elektromobilności będziemy się usamodzielniali, montując w jednostkach terenowych ładowarki elektryczne do samodzielnego zasilania coraz większej ilości pojazdów elektrycznych, które pewnie z czasem zaczną wypierać tradycyjne pojazdy spalinowe.

Muszę też dodać, że wieloletnie procesy odszkodowawcze toczone w związku z zajmowanymi przez KSP nieruchomościami będą w dalszym ciągu generowały nasze znaczne zaangażowanie w ten temat, powodując udział w kolejnych bataliach prawnych, ale na razie żadna ze spraw roszczeniowych nie została przez nas przegrana i mam nadzieję, że tak pozostanie w przyszłości.

Uważam też, że w związku z brakiem budowy resortowych lokali mieszkalnych, a tym samym niemożliwością realnego zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych, o których mowa w ustawie o Policji, w przyszłości przepisy dotyczące gospodarki mieszkaniowej powinny zostać urealnione, ujednolicone i dostosowane do zmieniających się warunków rynkowych lub zmienione na wzór np. przepisów wojskowych.

To przedsięwzięcie będzie niewątpliwie procesem długotrwałym, wymagającym wprowadzenia zasadniczych zmian w przepisach resortowych oraz generującym konieczność poniesienia przez państwo znacznych nakładów finansowych.

Dziękuję za rozmowę.