Aktualności

(Prawie) Pół wieku Koła Wędkarskiego przy Wydziale Ruchu Drogowego KSP

17.05.2024 • Robert Niedbałko

Ile osób, tyle sposobów na to, aby poradzić sobie ze stresem naszej policyjnej codzienności. Jednym z nich jest wędkowanie rekreacyjne, które może uprawiać niemalże każdy. Nie jest to kosztowna ani uciążliwa dyscyplina wypoczynku i każdy może w takim sposobie spędzania wolnego czasu znaleźć coś dla siebie. W naszych policyjnych realiach jest jedno takie wyjątkowe koło wędkarskie, które niedługo będzie obchodziło swoje 50-lecie. O nim właśnie chciałbym opowiedzieć.


Zdjęcia do artykułu pochodzą z archiwum prywatnego Roberta Niedbałko

Koło nr 41 przy Wydziale Ruchu Drogowego ówczesnej Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej zostało powołane do życia uchwałą nr 92/75 z dnia 19 grudnia 1975 roku Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. Siedziba mieściła się przy ulicy Żytniej w Komendzie Rejonowej Warszawa Wola. W pierwszym roku działalności koło liczyło 37 osób, a w późniejszym okresie liczba ta urosła do 400. Na początku jego działalności, zrzeszeni w nim wędkarze to byli funkcjonariusze milicji, członkowie ich rodzin oraz znajomi i przyjaciele. Do 2017 roku nasze koło funkcjonowało niemalże na niezmienionych warunkach.

W 2017 roku połączyliśmy się z kołem nr 27 w Brwinowie, gdzie powstała sekcja wędkarska. Przybyło nam więc wędkarzy z tych okolic. Wtedy też na mocy umowy dzierżawy pomiędzy Urzędem Gminy Brwinów a Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego zaopiekowaliśmy się zbiornikiem wodnym „Basen” w Brwinowie przy zbiegu ulicy Glinianej i Biskupiej. W ramach zagospodarowania stawu dwa razy w roku sprzątamy rejon wokół tego zbiornika oraz prowadzimy zarybienia takimi rybami jak: karp, karaś, amur i innymi gatunkami w zależności od potrzeb.

W 2000 roku koło otrzymało sztandar, który został ufundowany ze składek naszych sympatyków tj. Urzędu Gminy Leszno, sponsorów, a także wydatnej pomocy Okręgu Warszawskiego i jego prezesa Ryszarda Sołśni. Uroczystość ta odbyła się na stadionie w Lesznie wraz z dożynkami organizowanymi przez ówczesne władze gminy. Uroczystego wręczenia sztandaru ówczesnemu prezesowi koła Tadeuszowi Zalewskiemu dokonał prezes Zarządu Głównego PZW Eugeniusz Grabowski.

W czasie długiej historii naszego koła nie obyło się bez różnych kłopotów i zawirowań związanych z koniecznością opuszczenia siedziby, która w tym czasie zlokalizowana była w Komisariacie Policji Warszawa Bemowo przy ulicy Raginisa w Warszawie. I choć wiele wskazywało na to, że nasze koło wędkarskie może nie przetrwać tego kryzysu, to jednak za sprawą ówczesnego prezesa Hieronima Alamy nie doszło do jego rozwiązania. Zarządzający kołem miał świadomość bogatej historii organizacji, którą reprezentuje, chcąc je utrzymać, zwrócił się o pomoc do policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KSP. W następstwie rozmów, których podjął się podkom. Robert Bojarski z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KSP mł. insp. Dariuszem Ejsmontem – doszło do przeniesienia siedziby koła na ulicę Karolkową 46. Dzięki temu mogliśmy nadal prowadzić swoją działalność rekreacyjno-edukacyjną i jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Naczelnikowi za okazaną pomoc i zrozumienie naszej wędkarskiej społeczności.

 

Obecnie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Stołecznym Policji, Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji oraz Kołem nr 41 przy WRD KSP nasza siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Karolkowej 46 tj. na terenie warszawskiej „drogówki”.

Corocznie dla członków koła organizujemy zawody wędkarskie. Utrzymujemy też kontakt z innymi kołami. Naszymi partnerami są między innymi: koło nr 31 Okoń przy Komendzie Głównej Policji, nr 12 Konstancin-Jeziorna czy koło nr 53 przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Organizujemy także zawody o Puchar Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KSP, a także coroczne zawody dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Od kilku lat współtworzymy zawody o Puchar Burmistrza Gminy Brwinów, który jest fundatorem nagród dla najlepszych wędkarzy. Współpracujemy również z Urzędem Gminy w Brwinowie oraz dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie promowania sportu wędkarskiego i propagowania bezpiecznych zachowań nad wodą, a także dbania o środowisko naturalne.

W ramach tych działań corocznie organizujemy z dziećmi wspólne sprzątanie wokół stawu „Basen” w Brwinowie. Organizowane są też pogadanki na temat wędkowania, które kończą się wspólnym pieczeniem kiełbasek na wielkim ognisku. Nad bezpieczeństwem najmłodszych zawsze czuwają nauczyciele, rodzice oraz wędkarze.

 

W naszym kole mamy kilku sędziów wędkarskich klasy okręgowej i podstawowej, którzy oceniają sportową rywalizację na corocznych zawodach wędkarskich. W naszych szeregach jest też 23 strażników Społecznej Straży Rybackiej, którzy pilnują przestrzegania regulaminu wędkowania w wodach na terenie Warszawy i powiatu pruszkowskiego. Komendantem Terenowego Oddziału SSR na obszar Warszawy jest Bogdan Wojda – emerytowany policjant WRD KSP.

  

Od grudnia 2021 roku na Prezesa Koła nr 41 został wybrany asp. szt. Robert Niedbałko policjant Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego KSP – obecnie w stanie spoczynku.

PREZESI KOŁA NR 41 OD 1975 roku

•Włodzimierz Kostrzewa 1975-1987
•Andrzej Zwęgliński 1987-1991
•Ryszard Maklankiewicz 1991-1993
•Feliks Tobiasz 1993-1994
• Tadeusz Pietrzykowski 1994-1995
• Tadeusz Zalewski 1995-2002
• Bogdan Milewski 2002-2013
• Piotr Czapla 2013-2015
• Hieronim Alama 2015-2021
• Robert Niedbałko 2022- obecnie

Nasze szeregi pozostają otwarte dla wszystkich chętnych. Aby jednak rozpocząć wędkowanie, należy mieć stosowne uprawnienia. Dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb wędką jest karta wędkarska. Może ją wyrobić każdy, kto ukończył 14 lat przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Dodam, że karta wędkarska jest w naszym kraju nieodzownym dokumentem dla wszystkich amatorów i pasjonatów wędkowania. Pamiętajmy, że nielegalne wędkowanie można okupić mandatem i to niemałym. Aby otrzymać kartę, należy najpierw zdać pozytywnie egzamin – wykazując się wiedzą na temat zasad i warunków ochrony i połowu ryb.

Na stronach Okręgu Mazowieckiego PZW można rozpocząć przygodę z wędkarstwem od nauki na największej wędkarskiej platformie e-learningowej w Polsce: https://e-karta.ompzw.pl/

Dystrybucję znaków PZW dla członków naszego koła na dany rok kalendarzowy prowadzimy w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego KSP w Warszawie przy ul. Karolkowej 46. Telefon kontaktowy do skarbnika koła Pana Jerzego Wiśniewskiego to nr 507 114 705. Składkę członkowską w BRWINOWIE można opłacić w siedzibie OSP przy ul. Pszczelińskiej 3 w godzinach 16.00 – 18.00.

Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w naszej wędkarskiej rodzinie.

Więcej informacji o kole i wędkowaniu można znaleźć na stronach:

• https://pzw41wrdksp.ompzw.pl/
• https://www.facebook.com/profile.php?id=100089599989480
• https://ompzw.pl/