Aktualności

Wodniacy w powietrzu

17.05.2024 • Kinga Czerwińska

Policjanci wodni wykonując swoje działania często współpracują z innymi specjalistycznymi komórkami policyjnymi. Nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również profilaktycznie. Komisariat Rzeczny ma w swoim rejonie zaledwie 100 z 1047 km biegu Wisły. Jednakże patrolowanie tych 100 km za pomocą najszybszej policyjnej motorówki zajęłoby kilka godzin. By skrócić ten czas i móc obserwować rzekę np. podczas powodzi, suszy czy poszukiwań zaginionej osoby, funkcjonariusze w ramach współpracy z Zarządem Lotnictwa Policyjnego patrolują interesujący ich rejon śmigłowcem.


Zdjęcia do artykułu przygotowała Kinga Czerwińska

Zanim jednak „wodniacy” ruszą w patrol, muszą odbyć odpowiednie szkolenie. Kandydaci i kandydatki do służby wodnej kierowani są na specjalny kurs. Wcześniej muszą przejść postępowanie kwalifikacyjne, które odbywa się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na początku każdego roku. Ze wszystkich osób, które je zaliczą, ok. 40 wróci na kurs. Liczba kursów zależna jest od zapotrzebowania w danym roku. Corocznie przeprowadza się od 2 do 3 kursów oznaczonych symbolem DZW – kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych.

Kurs odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap trwa 5 tygodni i prowadzony jest w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Drugi etap trwa 2 tygodnie i odbywa się w Bazie Szkoleniowej w Kalu na wodach Wielkich Jezior Mazurskich. Grupa szkoleniowa nie przekracza 20 osób z uwagi na efektywność stosowanych metod dydaktycznych i w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów nauczania. Kadra instruktorska to głównie policjanci, którzy po odbyciu wieloletniej służby na wodzie, postanowili zostać nauczycielami, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W programie kursu jest 319 godzin zajęć dydaktycznych w systemie 46 godzin tygodniowo, czyli w sobotę nie ma pełnego odpoczynku. Oczywiście podstawą szkolenia w Legionowie są codzienne treningi pływackie – doszkalanie stylów pływackich, jak i ratownictwo wodne. Po zaliczeniu poszczególnych etapów szkolenia na pływalni i wodach otwartych policjanci mogą podejść do egzaminu na ratownika wodnego.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, oprócz długich godzin spędzonych na pływalni, odbywają się wykłady z teorii żeglarstwa – jak przepisy wodne, budowa i działanie łodzi motorowych, locja śródlądowa i morska, meteorologia czy budowle wodne. Nie brakuje zajęć z elementów, które policjant musi nieustannie kształtować tj. wyszkolenia strzeleckiego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolący się funkcjonariusze zdobywają wiedzę także podczas zajęć ze służbami współpracującymi przy niesieniu pomocy na wodzie – jak WOPR czy Straż Pożarna. Jednym z najbardziej ekscytujących wyjazdów szkoleniowych jest jednak dzień szkoleniowy na warszawskim lotnisku policyjnym.

W trakcie takiego spotkania policjanci zapoznają się z zasadami komunikacji patrolu motorowodnego z załogą statku powietrznego, poznają sprzęt, dowiadują się o zasadach bezpieczeństwa w rejonie śmigłowca. Zwieńczeniem takiego spotkania jest wykonanie lotu patrolowo-szkoleniowego. Trasa przelotu obejmuje rejon garnizonu stołecznego, ze szczególnym uwzględnieniem doliny Rzeki Wisły, Jeziora Zegrzyńskiego i budowli hydrotechnicznych. Taki lot stanowi niepowtarzalną okazję do wzbogacenia zajęć dydaktycznych dotyczących locji i nawigacji o możliwość pokazania zarysu linii brzegowej ww. akwenów, których nie można pokazać inaczej niż w trakcie lotu śmigłowcem.