Aktualności

Nowy Region IPA Warszawa-Wisła

13.06.2024 • Maciej Stankiewicz

Mazowiecka Grupa Wojewódzka IPA w Warszawie ogłosiła powstanie nowego regionu o nazwie WISŁA-WARSZAWA. Pomysłodawcą tej inicjatywy jest mł. insp. Marek Gago Komendant Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, który dostrzegł potrzebę stworzenia przestrzeni umożliwiającej integrację, współpracę i wymianę doświadczeń między funkcjonariuszami. Siedziba nowego regionu mieści się w samym sercu Wisły, czyli na jej centralnym odcinku w Porcie Praskim, skąd każdego dnia operują policyjni wodniacy. Region IPA WISŁA-WARSZAWA ma na celu zacieśnienie więzi między policjantami, poprzez organizację ćwiczeń, szkoleń, seminariów oraz różnorodnych spotkań integracyjnych.


LOGO IPA (Źródło: https://ipapolska.pl/)

Zgodnie z założeniami stowarzyszenia, Region IPA WISŁA-Warszawa będzie również wspierał działania prospołeczne z profilaktyki bezpiecznego zachowania nad wodą oraz akcje informacyjne skierowane do mieszkańców Warszawy i okolic o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić nad akwenami wodnymi. Planujemy, że nowo utworzony region przyczyni się do podniesienia efektywności współpracy policjantów oraz wzmocni ich relacje ze społecznościami lokalnymi.

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION: POLICJANCIE! POLICJANTKO! WSPIERAJMY SIĘ I ŁĄCZMY!

Policja, choć działa na różnych poziomach i w różnych sytuacjach społecznych, zawsze stoi w obliczu ogromnych oczekiwań. W odpowiedzi na te wyzwania International Police Association (IPA) powstała jako organizacja, która promuje współpracę, wymianę doświadczeń i budowanie więzi między policjantami na całym świecie. IPA to niezależna organizacja, skupiająca policjantów z ponad 60 krajów, którzy wspólnie pracują nad promowaniem idei bezpieczeństwa, sprawiedliwości i profesjonalizmu w służbie policyjnej. Choć IPA nie jest agencją rządową, jej członkowie to funkcjonariusze różnych służb policyjnych, którzy łączą siły, aby wspólnie nawiązywać działania społeczne i zachęcać do podejmowania inicjatyw pomiędzy sekcjami z innych krajów, umożliwiając rozwój międzynarodowych przyjaźni poprzez sport, sztukę, kulturę i podróże.

GŁÓWNE CELE IPA OBEJMUJĄ:

Wymianę doświadczeń: Poprzez organizację spotkań, konferencji, szkoleń oraz programów wymiany, członkowie IPA mają możliwość dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami z różnych obszarów Policji.

Budowanie więzi: IPA promuje integrację i budowanie przyjaźni między policjantami z różnych krajów, co umożliwia lepsze zrozumienie różnic kulturowych oraz współpracę na międzynarodową skalę.

Wsparcie społeczności: Organizacja angażuje się w działania charytatywne, akcje społeczne oraz projekty mające na celu poprawę relacji między Policją a społeczeństwem.

Rozwój zawodowy: IPA wspiera rozwój zawodowy policjantów poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń, kursów specjalistycznych oraz programów stypendialnych.

Dzięki swojej globalnej obecności i zaangażowaniu IPA odgrywa istotną rolę w budowaniu mostów między służbami policyjnymi na całym świecie, co przyczynia się do większej skuteczności walki z przestępczością oraz wzmacnia zaufanie społeczne do Policji.

KORZYŚCI CZŁONKOWSTWA W INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION: WSPÓLNOTA, WSPÓŁPRACA I WSPARCIE

International Police Association (IPA) oferuje swoim członkom szereg korzyści, które wspierają ich w pracy zawodowej, rozwoju osobistym oraz budowaniu relacji międzynarodowych w ramach środowiska policyjnego.

Wspólnota Policjantów: Członkowie IPA stają się częścią globalnej społeczności policjantów, co umożliwia im nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń i wiedzy z kolegami z różnych krajów.

Dostęp do Zasobów i Wiedzy: Członkowie IPA mają możliwość uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, warsztatach oraz programach wymiany, które pozwalają na poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności oraz poznawanie najnowszych trendów w dziedzinie policyjnej.

Wsparcie Społecznościowe: IPA angażuje się w działania charytatywne i społeczne, dając członkom okazję do aktywnego uczestnictwa w projektach mających na celu poprawę relacji między Policją a społeczeństwem.
Rozwój Zawodowy: Organizacja wspiera rozwój zawodowy swoich członków poprzez udostępnianie dostępu do materiałów edukacyjnych, możliwość udziału w programach stypendialnych oraz wsparcie w zdobywaniu certyfikacji i akredytacji.

Międzynarodowa Współpraca: Członkostwo w IPA umożliwia nawiązywanie kontaktów z policjantami z różnych krajów, co może prowadzić do wspólnych operacji policyjnych, wymiany informacji oraz koordynacji działań na międzynarodową skalę.

Współpraca w Dziedzinie Bezpieczeństwa: IPA promuje współpracę międzynarodową w dziedzinie bezpieczeństwa, co przyczynia się do skuteczniejszej walki z przestępczością transgraniczną, terroryzmem oraz innymi zagrożeniami dla społeczeństwa.

Członkostwo w International Police Association to nie tylko honor, ale również możliwość aktywnego uczestnictwa w globalnym środowisku policyjnym, gdzie współpraca i solidarność są kluczowymi wartościami.

HISTORIA POWSTANIA INTERNATIONAL POLICE  ASSOCIATION
BUDOWANIE MOSTÓW MIĘDZY POLICJANTAMI NA ŚWIECIE

Policjanci z różnych krajów, mimo różnic kulturowych i językowych, często stają przed podobnymi wyzwaniami w swojej służbie. W odpowiedzi na potrzebę współpracy i wymiany doświadczeń między funkcjonariuszami na całym świecie – powstała International Police Association (IPA) - organizacja, która od lat promuje współpracę policyjną na międzynarodową skalę.

Historia IPA sięga roku 1950, kiedy to Arthur Troop, brytyjski policjant, zainspirowany ideą budowania mostów między policjantami różnych krajów, założył organizację pod nazwą International Police Association. Troopowi zależało na stworzeniu organizacji, która umożliwiłaby funkcjonariuszom nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń oraz budowanie przyjaźni, niezależnie od granic państwowych. Od momentu założenia, IPA dynamicznie się rozwijała, przyciągając coraz większą liczbę członków z różnych zakątków świata. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu policjantów z różnych krajów IPA stała się globalną siłą, promującą idee bezpieczeństwa, sprawiedliwości oraz profesjonalizmu w służbie policyjnej.

Od tamtej pory IPA aktywnie działa na rzecz promowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa, organizując konferencje, szkolenia, programy wymiany oraz działania charytatywne. Organizacja angażuje się również w działania na rzecz społeczności lokalnych, wspierając inicjatywy mające na celu poprawę relacji między Policją a społeczeństwem. Dzięki długiej historii zaangażowania i działalności – International Police Association stała się szanowanym partnerem dla służb policyjnych na całym świecie, promującym wartości współpracy, solidarności oraz wzajemnego wsparcia między policjantami.

International Police Association (IPA) ma ponad 400 000 członków w ponad 60 krajach na całym świecie. Jednakże, bieżące liczby mogą być różne, ponieważ organizacja cały czas pozyskuje nowych członków i stale się rozwija.

IPA W POLSCE: LICZBA CZŁONKÓW PRZEKRACZA 10 TYSIĘCY

International Police Association (IPA) w Polsce dynamicznie rozwija się, przyciągając coraz większą liczbę funkcjonariuszy, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w międzynarodowej społeczności policyjnej. Według najnowszych danych liczba członków IPA w Polsce przekracza 10 tysięcy, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu organizacją oraz potrzebie współpracy i wymiany doświadczeń między policjantami z różnych regionów kraju. Członkowie IPA w Polsce mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych inicjatywach, takich jak szkolenia, konferencje, programy wymiany oraz działania charytatywne, co umożliwia im poszerzanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności oraz budowanie relacji z kolegami z innych części świata. IPA w Polsce angażuje się również w działania na rzecz społeczności lokalnych, wspierając inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa i relacji między Policją a społeczeństwem.

Dzięki zaangażowaniu i solidarności policjantów z całego kraju, IPA w Polsce odgrywa istotną rolę w budowaniu mostów między służbami policyjnymi na świecie.

DOMY IPA: MIĘDZYNARODOWE CENTRA WSPÓŁPRACY I WYPOCZYNKU DLA POLICJANTÓW NA ŚWIECIE

Policjanci w czasie swojej służby często stają przed wyzwaniami, które wymagają dużego wysiłku fizycznego, jak i psychicznego. Dlatego, żeby móc zregenerować i odpocząć w odpowiedzi na te potrzeby, International Police Association (IPA) utrzymuje sieć Domów IPA na całym świecie, zapewniających policjantom miejsce do odpoczynku, rekreacji oraz wymiany doświadczeń.

Dom IPA to nie tylko miejsce noclegowe, ale także centrum współpracy, które oferuje policjantom możliwość spotkań, szkoleń, konferencji oraz integracji z kolegami z różnych krajów. Domy IPA są dostępne dla członków organizacji, co umożliwia funkcjonariuszom korzystanie z tych obiektów podczas swoich podróży służbowych lub prywatnych.

Znajdujące się w różnych częściach świata Domy IPA oferują różnorodne udogodnienia, takie jak pokoje noclegowe, sale konferencyjne, centra rekreacyjne oraz restauracje. Dzięki temu policjanci mogą korzystać z tych miejsc zarówno w celach służbowych, jak i wypoczynkowych, znajdując tam wsparcie i komfort, których potrzebują po trudach codziennej pracy.

W Domach IPA organizowane są również różnorodne wydarzenia kulturalne, sportowe oraz edukacyjne, które umożliwiają policjantom integrowanie się, zdobywanie nowych umiejętności oraz poszerzanie horyzontów.

Domy IPA stanowią istotny element działalności International Police Association, promując idee współpracy, solidarności oraz wzajemnego wsparcia między policjantami na całym świecie.

Wszystkich funkcjonariuszy naszego garnizonu zainteresowanych wstąpieniem do nowopowstałego Koła IPA Wisła-Warszawa, zachęcam do kontaktu z Komisariatem Rzecznym Policji w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym stowarzyszeniu.