Aktualności

Stołeczne obchody Święta Policji

10.08.2020 • Gabriela Putyra, Paweł Pławecki

Tegoroczne Święto Policji obchodzone jest w 101. rocznicę powstania Policji Państwowej. Warto zauważyć, że rok ten jest szczególny również ze względu na dwie ważne dla naszego środowiska policyjnego rocznice. W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę powołania Policji Rzecznej oraz 95. rocznicę utworzenia Policji Kobiecej.

Zdjęcie wykonano przed frontonem Komendy Stołecznej Policji. Komendant Stołeczny Policji wraz z zastępcami upamiętnia oficerów i podoficerów Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej, składając wieniec przed tablicą pamiątkową.

Uroczyste obchody Święta Policji w garnizonie stołecznym rozpoczęły się złożeniem kwiatów przez Komendanta Stołecznego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja w asyście Zastępców Komendanta Stołecznego Policji przed tablicą, która znajduje się na frontonie Komendy Stołecznej Policji, upamiętniającą oficerów i podoficerów Policji Państwowej II Rzeczpospolitej Polskiej .

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczysta msza święta w intencji policjantów i pracowników Komendy Stołecznej Policji, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W trakcie nabożeństwa młodszy inspektor Anna Jędrzejewska-Szpak oraz młodszy inspektor Agnieszka Gajewska-Kosim otrzymały Medale „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”, które są dowodem uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizacji misji duszpasterstwa wojskowego.

W foyer Białej Sali przed tablicą pamiątkową Patrona Komendy Stołecznej Policji podinspektora Policji Państwowej Mariana Stefana Kozielewskiego został wystawiony posterunek honorowy. Przed uroczystym apelem złożyli tutaj kwiaty Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej wraz z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem oraz Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michałem Prószyńskim.

Zdjęcie wykonano na dziedzińcu wewnętrznym Komendy Stołecznej Policji. Z prawej strony widać poczet sztandarowy a za nim kierownictwo jednostki oraz kadrę kierowniczą w trakcie uroczystego przyznawania nagród i odznaczeń.

Uroczysty apel rozpoczął się od wprowadznia pocztu sztandarowego Komendy Stołecznej Policji oraz odegrania hymnu państwowego.Bohaterska postawa policjantów, zaangażowanie oraz sumienne wykonywanie obowiązków służbowych znalazło uznanie i zostało doceniane. Z okazji Święta Policji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, zarówno w służbie, jak i poza nią Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński skierował list gratulacyjny do policjantów i policjantek, który odczytał Szefe Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto  nagrodą motywacyjną zostało wyróżnionych 19 policjantów Komendy Stołecznej Policji. Podczas uroczystości policjanci i pracownicy Policji otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie policyjne.

W uznaniu profesjonalizmu zawodowego Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk wyróżnił nagrodą motywacyjną 18 policjantów oraz 8 pracowników Komendy Stołecznej Policji. Komendant Główny Policji również skierował list gratulacyjny do funkcjonariuszy garnizonu stołecznego. Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej, składając wyrazy szacunku i podziękowania dla funkcjonariuszy za efektywną i wzorową służbę,  wyróżnił nagrodą motywacyjną 350 policjantów garnizonu stołecznego Policji.

 

Pan Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki oraz Marcin Wojdat, sekretarz miasta stołecznego Warszawy podsumowali efekty służby wskazując m.in. na wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.