Jednostki specjalne

SPKP jest w Policji taka siła

17.06.2021 • Ewa Kacprzyk

Policja służy społeczeństwu i chce to robić jak najlepiej. Kiedy masz tego świadomość: służba, jej etos, ale i jej prestiż, rysują się mocną kreską, pokazując jak duże jest ich znaczenie.


Foto: Bartek Bera

Za bezpieczeństwo w naszym mieście odpowiadamy wszyscy – policjanci służby kryminalnej, śledczej, prewencyjnej, ruchu drogowego, wspomagającej, ale bez nich, bez służby kontrterrorystycznej, nie bylibyśmy zdolni do fizycznego zatrzymywania najgroźniejszych przestępców, którzy w swojej bezwzględności i determinacji nie przebierają w środkach, aby wymknąć się organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości. Najbardziej charakterystyczną cechą jednostek specjalnych jest ukierunkowanie i wywieranie oddziaływania na zdarzenie o charakterze terrorystycznym oraz prowadzenie działań w pełnym spektrum konfliktu, samodzielnie lub przy wsparciu technologii. Skuteczności wymaga się od nich podczas akcji i operacji, w każdych warunkach. Doskonalą umiejętności po to, aby wypracowywać algorytmy, a podejmowane działania kończyć sukcesem. Im więcej godzin spędzonych na treningu, tym mniej błędów w rzeczywistej sytuacji zagrożenia. W kwestii rozwoju tej jednostki, tworząca ją ekipa nie marnuje czasu, czego dowodem jest nasza fotorelacja ze szkolenia.

"Całość to więcej niż suma jej składników" Arystoteles


Foto: Bartek Bera

Działania Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Warszawie - ze specyfiką tzw. taktyki czarnej (aktywność w przestrzeni zurbanizowanej) - to inna służba niż pozostałe. Mówimy tu o jej szczególnym charakterze, sposobie myślenia oraz wyszkoleniu. Specyfika realizacji tych zadań wymaga, od funkcjonariuszy pełniących służbę w takich pododdziałach, doskonałej sprawności fizycznej, panowania nad emocjami, stresem oraz umiejętnością współdziałania. Z definicji zajmują się bowiem wyłącznie działaniami bojowymi.

Motyw równania „2+2=5”, chociaż błędny pod względem czysto matematycznym, często pojawia się przy perspektywie postrzegania zespołu jako grupy ludzi. To symbolika współdziałania członków zespołu, gdy efekt jest traktowany jako coś więcejniż suma działań pojedynczych jednostek.

"Najlepszą rzeczą w pracy zespołowej jest to, że zawsze masz kogoś po swojej stronie" Margaret Carty


Foto: Bartek Bera

Strzelec wyborowy (pot. snajper), aby być w pełni gotowym do wykonania swojego zadania, powinien kierować się trzema zasadami: musi być przewidującym, powtarzalnym i precyzyjnym. Jego przewagą jest dystans. W sytuacji, kiedy terroryści wzięliby zakładników np. w budynkach użyteczności publicznej lub mieszkalnych, podstawowym zadaniem strzelców wyborowych pododdziałów kontrterrorystycznych, zajmujących kluczowe stanowiska ogniowe, jest zabezpieczenie całego rejonu wokół miejsca zdarzenia.

Od umiejętności Obserwatora zależy z kolei pomyślne wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo kolegów z zespołu.


Foto: Bartek Bera


Foto: Bartek Bera

Trening wysokościowy to pokonywanie granic. Bardzo ważna jest tu kondycja fizyczna. Jednak elementem wiodącym jest psychika. Kontrterroryści muszą być nieustannie świadomi zarówno możliwości własnego ciała, jak i właściwości otoczenia, w którym przyszło im działać.


Foto: Bartek Bera

W działaniach sił specjalnych, wykorzystanie śmigłowców do ćwiczenia technik wysokościowych jest powszechne na całym świecie. Także Polska Policja musi dysponować śmigłowcami, które umożliwiają zespołom SPKP szybkie przemieszczenie się czy desant (za pomocą klasycznych lin osobistych, czy tzw. szybkiej liny). To jeden z elementów rozwiązań taktycznych, które mogą być zastosowane w określonej sytuacji.

Wykorzystanie śmigłowca jako środka do szybkiego przerzutu zespołu bojowego, obejmowało szkolenie Zespołu Bojowego SPKP w Warszawie, które odbyło się w terenie przygodnym. Podczas ćwiczeń doskonalono umiejętności działań taktyczno-wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca Mi-8. Takie techniki wykorzystywane są również podczas akcji ratowniczych.


Foto: Bartek Bera

Lekki Transporter Opancerzony, czyli Tur VI, to bez wątpienia inwestycja w najwyższe dobro - bezpieczeństwo Zespołu. Niezbędny, żeby chronić życie i zdrowie policjantów, w sytuacji działań na wolnym terenie, bez możliwości skrytego podejścia. Nieoceniony również w przypadku szturmu pomieszczeń, które są zlokalizowane powyżej parteru. Niezastąpiony w sytuacji szybkiego wprowadzenia Zespołu do działań, jako taran do pokonywania przeszkód, czy osłona balistyczna. Często jedyna możliwość zaskoczenia i szybkiego siłowego wejścia.


Foto: Bartek Bera

Zespół minersko-pirotechniczny na co dzień działa bez blasku fleszy, wykorzystując technologię, którą mają do dyspozycji i bardzo specjalistyczne wyszkolenie ludzi. W realnej sytuacji zagrożenia urządzeniem wybuchowym - ryzykują życie, aby zneutralizować niebezpieczeństwo dla innych ludzi. Kombinezon podchodzeniowy (antyodłamkowy), technologia video 36O VR, którymi dysponują minerzy – pirotechnicy, to jedynie minimalizacja ryzyka tej owianej tajemnicą służby. Tu zgrany zespół to podstawa. Zanim jednak ubrany w kombinezon (o wadze 50 kg) funkcjonariusz podejmie ładunek za pomocą manipulatora (teleskopowy wysięgnik zakończony chwytakiem), podejrzany przedmiot jest prześwietlany za pomocą przenośnych urządzeń rentgenowskich.

Zamiast minera-pirotechnika, pakunek może podjąć zdalnie sterowany robot, wyposażony w kołowo-gąsienicowe podwozie, z oczami operatora-robota w postaci kamer zamontowanych na maszynie, z których obraz wyświetlany jest na ekranie przenośnego pulpitu sterującego.