Poradniki

Gotowi do drogi, bezpiecznie i profesjonalnie - szkolenia z jazdy w trudnych warunkach

14.09.2022 • Artur Olczak

Pod czujnym okiem instruktorów i ekspertów od doskonalenia techniki jazdy, zaprawionych w licznych rajdach samochodowych i wyścigach, kierowców i pilotów, specjalistów od precyzyjnej jazdy, sędziów, a nawet kaskaderów, funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji, w czerwcu, lipcu i sierpniu, wzięli udział w dwóch edycjach szkolenia z doskonalenia jazdy motocyklem i samochodem. Ponad 500 policjantów mogło nie tylko sprawdzić się, ale przede wszystkim posiąść wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną i to od najlepszych nauczycieli, którzy w sportach motorowych z sytuacjami trudnymi stykali się na co dzień, a na „Torze Modlin” prowadzą specjalistyczne zajęcia, również dla służb mundurowych. Program szkolenia w pewnych kwestiach pionierski oraz innowacyjny został opracowany w Wydziale Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji.


Foto: Maciej Pruszyński

POMYSŁ NA SZKOLENIA

W Wydziale Doskonalenia Zawodowego powstaje wiele projektów i rodzi się tyleż samo pomysłów na zwiększanie umiejętności oraz kompetencji policjantów ze stołecznego garnizonu. Jednym ze szkoleniowych wyzwań, jakie podjęto i skutecznie zrealizowano w czerwcu, lipcu i sierpniu, były szkolenia dla policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KSP oraz funkcjonariuszy z komend powiatowych.

Przedsięwzięcia te zaplanowano na czerwiec (motockle) oraz lipiec i sierpień (samochody), a miały one dotyczyć zdobycia umiejętności, które w tzw. trudnych warunkach okazałyby się po prostu przydatne. Ich celem było podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas pełnienia służby oraz zwiększenie kwalifikacji funkcjonariuszy. Szkolenia miały przygotować policjantów ruchu drogowego między innymi do sezonu motocyklowego, wzmocnić ich umiejętności praktyczne, a także uczulić na różne scenariusze służby, związane m.in. z pościgami za piratami drogowymi.

Jak pokazują policyjne statystyki, w wakacje jest więcej agresywnych zachowań na drodze, driftów, nielegalnych wyścigów itd.

I ETAP – MOTOCYKLE


Foto: Maciej Pruszyński

Od 6 do 30 czerwca w ramach projektu pn. „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowany był jako pierwszy kurs w zakresie „Doskonalenia techniki jazdy motocyklem, w trudnych warunkach drogowych”. Zamiarem Wydziału Doskonalenia Zawodowego było przygotowanie funkcjonariuszy do tegorocznego sezonu motocyklowego.

Był to pierwszy taki kurs w Polsce, gdzie policjanci uczestniczyli w szkoleniu na sprzęcie służbowym, który w rzeczywistości odzwierciedla realia realizacji zadań na drodze. Motocykle policyjne różnią się od seryjnych nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim masą oraz wyposażeniem, które mają wpływ na manewrowość czy drogę hamowania. Przedsięwzięcie to było realizowane przez doświadczonych instruktorów na specjalistycznym obiekcie „Tor Modlin”. Miało wszechstronny wymiar praktyczny, a zakres zajęć obejmował szereg istotnych zagadnień, których opanowanie jest niezbędne przy profesjonalnym i bezpiecznym wykorzystywaniu motocykli ciężkich przez funkcjonariuszy. Policjanci podczas kursu trenowali i opanowali wiele zagadnień.


Foto: Maciej Pruszyński

Program obejmował następujące punkty:
• prawidłowa pozycja kierującego na motocyklu,
• działanie systemów bezpieczeństwa (ABS, TC),
• przygotowanie (dostosowanie) motocykla do jazdy,
• jazda wstępna po torze,
• jazda poniżej progu równowagi (na wprost, slalom, zawracanie),
• slalom dynamiczny (świadome wykorzystanie przeciwskrętu, właściwa pozycja na motocyklu, wybór optymalnego toru jazdy, właściwa obserwacja drogi),
• hamowanie awaryjne (efektywne zatrzymanie motocykla, bezpieczna pozycja na motocyklu, prawidłowe korzystanie z systemów bezpieczeństwa),
• jazda po okręgu (przyjmowanie prawidłowej pozycji w zakręcie, właściwa obserwacja zakrętu, efektywna praca gazem w zakręcie),
• jazda po torze (wybór prawidłowego toru jazdy, fazy pokonywanie zakrętu, właściwa obserwacja drogi).

Przeszkolono 92 policjantów ruchu drogowego z Komendy Stołecznej Policji.

II ETAP – SAMOCHODY OSOBOWE


Foto: Maciej Pruszyński

Od 1 lipca do 31 sierpnia odbyła się druga część planowych szkoleń. Tym razem był to kurs w zakresie „Doskonalenia jazdy samochodem osobowym w trudnych warunkach’’. Podczas tej edycji przeszkolono w sumie 429 policjantów ruchu drogowego.

Podczas kursu funkcjonariusze poznali zagadnienia takie jak:
•techniki jazdy: systemy oraz wyposażenie bezpieczeństwa pojazdu - przygotowanie do zajęć praktycznych,
•bezpieczna pozycja za kierownicą – ergonomia prowadzenia samochodu,
•slalomy kontrolne – techniczne i dynamiczne – wpływ pozycji za kierownicą na efektywne i płynne prowadzenie samochodu, optymalny tor przejazdu, właściwa obserwacja,
•hamowanie awaryjne na wprost - pomiar prędkości rzeczywistej, długości drogi hamowania oraz prędkości uderzenia w przeszkodę,
•hamowanie awaryjne z ominięciem przeszkód – kurtyny wodne – wpływ prędkości na drogę hamowania, wykorzystanie systemów bezpieczeństwa (ABS, ESC), poznanie charakterystyki samochodu wraz z określeniem granicy ryzyka /przyczepności,
•próg przyczepności w zakręcie – krąg poślizgowy – zjawisko podsterowności/nadsterowności – współpraca z systemami bezpieczeństwa,
•szarpak (destabilizacja pojazdu) – ćwiczenia dotyczące wyprowadzania samochodu z poślizgu nadsterownego – współpraca z systemami bezpieczeństwa, próba opanowania samochodu,
•hamowanie awaryjne w zakręcie,
•hamowanie na wzniesieniu przed nagle pojawiającą się przeszkodą.Foto: Maciej Pruszyński

Celem szkoleń było zapoznanie uczestników z czynnikami mającymi wpływ na bezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdów, m.in.:
•wpływ prędkości na utratę panowania nad samochodem/motocyklem,
•czynniki ryzyka drogowego - złe nawyki, brak świadomości zagrożenia, błędna technika kierowania,
•skutki przeceniania własnych umiejętności i przeceniania możliwości samochodu/motocykla,
•współpraca z systemami bezpieczeństwa,
•poznanie własnych reakcji na zaskakujące awaryjne sytuacje drogowe.

Przedsięwzięcia zostały merytorycznie i organizacyjnie przygotowane przez Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP przy współpracy Zespołu Funduszy Pomocowych KSP.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem policjantów, którzy mieli możliwość poznania bardzo doświadczonych instruktorów, do tej pory widywanych jedynie w relacjach z rajdów, filmach i programach telewizyjnych. Kursy pomogły policjantom zdobyć wiedzę, która pozwoli w trudnych sytuacjach na drodze uniknąć zagrożeń lub zminimalizować ich skutki. Jak twierdzą sami uczestnicy, pomysł WDZ-tu to strzał w dziesiątkę.

Projekt, w ramach którego odbywały się szkolenia dla motocyklistów i kierowców, zaplanowany na lata 2021 - 2023, ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie garnizonu stołecznego, gdzie występuje jedna z lokalizacji przecięcia się dwóch korytarzy rozwijającej się Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T: Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie, Morze Północne - Morze Bałtyckie. TEN-T jest instrumentem służącym zapewnieniu spójności terytorialnej Unii Europejskiej i usprawnieniu swobodnego przepływu osób oraz towarów.