Poradniki

Zwierzęta na drodze

23.06.2023 • Karina Pohoska

Spotkanie przy drodze dzikiej zwierzyny to nie lada atrakcja oraz interesujące doświadczenie. Obserwowanie z bezpiecznej odległości zachowań saren, dzików i łosi to walor każdej podróży. Do momentu, kiedy zwierzę nagle pojawi się przed maską samochodu, wbiegnie na pas jezdni, zmuszając kierującego do raptownego hamowania.


Zdjęcie: fanjianhua on Freepik

Dzikie zwierzęta nie zastanawiają się, czy mogą w danej chwili wybiec na drogę i czy będzie to bezpieczne, one po prostu biegną przed siebie, bo taką mają naturę. Przy nadmiernej prędkości kierujący autem może w porę nie zareagować, czyli bezpiecznie wyhamować lub ominąć zwierzę. Dlatego tak ważne jest, aby zdjąć nogę z gazu, szczególnie wtedy, gdy droga wiedzie przez las, a także wszędzie tam, gdzie pojawia się znak ostrzegający o dzikich zwierzętach.

ZNAK DROGOWY A-18B, CZYLI UWAGA NA DZIKIE ZWIERZĘTA

Co trzeba wiedzieć o tym znaku? To, że stawia się go na takich odcinkach drogi, na których bliskie spotkanie z dzikimi zwierzętami jest więcej niż prawdopodobne. Najczęściej pojawia się, gdy droga wiedzie przez las albo w określonej lokalizacji, bądź na konkretnym odcinku trasy przebiega szlak migracyjny zwierząt. Znak ten powinien znajdować się w widocznym miejscu, aby nie zasłaniały go drzewa, banery reklamowe czy inne powierzchnie. Zobowiązuje on kierowców do zwiększenia uwagi, wytężenia wzroku oraz zmniejszenia prędkości pojazdu. Znak ostrzegawczy często jest łączony z innym znakiem tj. tabliczką T-2, która wskazuje odległość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO KOLIZJI ZE ZWIERZĘCIEM NA DRODZE

1. Nigdy nie ignoruj znaku drogowego A-18b.
2. Zachowaj szczególną ostrożność, przejeżdżając przez tereny zalesione, gęsto zadrzewione, zwłaszcza wieczorami lub nocą, a także, gdy widoczność jest ograniczona np. z powodu mgły czy dużych opadów deszczu.
3. Pamiętaj, że zwierzę może nagle wyskoczyć na drogę tak z lewej, jak i z prawej strony.
4. Jeśli dostrzeżesz zwierzę przy drodze, zwolnij.
5. Użyj klaksonu i sygnałów świetlnych. To może pomóc przepłoszyć zwierzę, a przy okazji dasz znać innym kierowcom.
6. Jeśli widzisz z daleka, że zwierzę spokojnie przechodzi przez drogę, nie rób nic na siłę, nie wymijaj, nie strasz, po prostu daj przejść, tym bardziej, jeśli prowadzi młode lub stado.
7. Pamiętaj, że to dzikie stworzenie i jego zachowania nie można przewidzieć. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania.
8. Kopytne zazwyczaj żyją w stadach, kiedy jedno z nich przebiegło drogę, jest duże prawdopodobieństwo, że zaraz nadbiegną inne. Bądź czujny.

GDY DOJDZIE DO KOLIZJI ZE ZWIERZĘCIEM NA DRODZE

Pamiętajmy, że w takiej sytuacji, pod żadnym pozorem, nie zostawiajmy potrąconego zwierzęcia samemu sobie, a tym bardziej martwego na środku drogi, bo spowoduje to dodatkowe niebezpieczeństwo dla innych kierowców. Poza tym można narazić się na odpowiedzialność karną w związku z nieudzieleniem pomocy i niezawiadomieniem odpowiednich służb. Pamiętajmy, że ranne bądź konające zwierzę odbiera też, tak jak człowiek, takie bodźce jak ból.

1. Zawsze stawiaj swoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.
2. Zabezpiecz miejsce zdarzenia, wystawiając trójkąt ostrzegawczy oraz włączając światła awaryjne.
3. Wezwij pomoc. Możesz wezwać Policję, aby ta zawiadomiła leśne służby, które odpowiednio zajmą się rannym zwierzęciem lub jego zwłokami. Zostanie umieszczony w specjalnej placówce, gdzie otrzyma odpowiednią pomoc medyczną i będzie miał zapewnione leczenie oraz opiekę.
4. Nie dotykaj rannego czy martwego zwierzęcia. Ranne i wystraszone może zareagować atakiem. Poza tym nie wiesz, czy nie jest nosicielem choroby.
5. Jeżeli masz możliwość, to czekając na służby, ostrożnie nakryj głowę zwierzęcia jakimś materiałem. W ten sposób zmniejszysz jego stres.

WILCZE OCZY

W związku z tym, że wciąż dochodzi do wielu wypadków z udziałem dzikich zwierząt na drodze, na odcinkach, na których mogą się one pojawiać, montowane są tzw. wilcze oczy. To odblaski, które mają ostrzegać zwierzynę przed nadjeżdżającymi pojazdami, a tym samym zapobiegać wtargnięciu na jezdnię. Odbijają światło przejeżdżających samochodów, tworzą efekt oczu wilka. Rozwiązanie to jest o tyle dobre i pomysłowe, gdyż w przeciwieństwie do ogrodzeń nie uniemożliwia zwierzętom przemieszczania się i w momencie, gdy żaden pojazd nie nadjeżdża, mogą one swobodnie przekraczać drogę.

Te łatwe w montażu i przyjazne środowisku odblaski mają kształt prostokątny i najczęściej są w kolorach białym i czerwonym. Umieszcza się je pionowo od strony tylnej lub bocznej na czerwonym pasie słupków drogowych. Ważne jest, aby były zamontowane na wysokości odpowiadającej wysokości świateł pojazdów oraz pod takim kątem, aby odbijać refleksy w bok drogi.

Musimy mieć na uwadze, że ryzyko wtargnięcia zwierząt na drogę występuje zawsze, niezależnie od środków, które mają temu zapobiegać. Warto stosować się do przedstawionych porad i wskazówek, aby podróż była spokojna i odbyła się bez jakichkolwiek uszczerbków, w tym również dla dzikich zwierząt.

Wykorzystano materiały ze strony https://babice.policja.gov.pl/