Poradniki

Jesteś byłym funkcjonariuszem?

13.06.2024 • Sekcja do spraw Doboru Wydziału Kadr

JESTEŚ BYŁYM FUNKCJONARIUSZEM? Uzyskałeś kwalifikacje zawodowe podstawowe i ubiegasz się o przyjęcie do służby przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia? Przeczytaj, jakie musisz złożyć dokumenty i co istotne – czeka Cię skrócona procedura kwalifikacyjna.

Złóż następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie do służby,
• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
• kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),
• kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc zatrudnienia, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
• kopia w postaci papierowej ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał do wglądu),
• kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Czeka Cię skrócona procedura kwalifikacyjna:

1. złożenie wskazanych wyżej dokumentów,
2. rozmowa kwalifikacyjna,
3. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
4. sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
5. postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Sekcja Doboru Komendy Stołecznej Policji przygotowała krótką ankietę skierowaną do byłych funkcjonariuszy, chcących powrócić do służby.

Wypełnij ją, a nasz pracownik skontaktuje się z Tobą i przedstawi najkorzystniejszą propozycję.