Prawo i procedury

Zmiany w punktach karnych i system recydywy

12.10.2022 • Mariusz Bazylak

17 września 2022 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego, a wśród nich m.in. nowy taryfikator punktów karnych. Nadal maksymalną liczbą punktów będzie 24 (dla „młodego kierowcy” 20), ale można je będzie dużo szybciej „uzbierać” i przekroczyć graniczne 24, a w konsekwencji stracić prawo jazdy. Pamiętajmy też, że będą one usunięte dopiero po 2 latach. Od tej daty obowiązuje również „RECYDYWA”– kierowcy, którzy popełnią drugi raz to samo wykroczenie z listy tych „poważnych”, zapłacą mandat dwa razy wyższy!


Foto: Rafał Rutkowski, WKS KSP

Na początku roku znacząco podniesiono kwoty mandatów za niektóre wykroczenia, m.in. za przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych. Na tym jednak zmiany w zakresie bezpieczeństwa na drogach się nie skończyły. Od 17 września obowiązuje nowelizacja taryfikatora punktów karnych. Dotychczas kierowcom za „najcięższe wykroczenia” dopisywano maksymalnie po 10 punktów, teraz będzie ich aż 15, a wykroczeń, za które można otrzymać tak dużą liczbę punktów jest aż 21! Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany.

Wykroczenia, za które policjanci dopiszą 15 punktów:

• Przestępstwo w ruchu drogowym (wypadek, katastrofa, kierowanie pomimo zakazu).
• Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.
• Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
• Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
• Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
• Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
• Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim (ruch nie jest kierowany).
• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na przejście.
• Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia.
• Nie stosowanie się do znaków „zakaz wyprzedzania”.
• Objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone.
• Wjeżdżanie na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały.
• Wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
• Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych.
• Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.
• Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.
• Przewóz osób pojazdem do tego nieprzystosowanym lub przewóz osób więcej niż liczba dopuszczalna, jeżeli liczba osób przewożonych w sposób nieprawidłowy wynosi 10 lub więcej.
• Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych.
• Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.
• Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
• Niezastosowanie się (w celu uniknięcia kontroli) do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu.
• Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h.

Zmieniono również liczbę punktów za wykroczenia związane ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czyli „kolizję”, a tych nie brakuje.

• Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kolizję), gdy były obrażenia ciała do 7 dni – 12 pkt.
• Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kolizję) bez obrażeń ciała osób biorących udział w zdarzeniu – 10 pkt.
• Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kolizję) w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 12 pkt.

Inne nieprawidłowe zachowania wobec pieszych też zmieniły wartość punktową. Chodzi o to, aby kierujący pojazdami zachowywali szczególną ostrożność w miejscach, gdzie powinni się tych pieszych spodziewać.

• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas skręcania w drogę poprzeczną – 12 pkt.
• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu – 10 pkt.
• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu – 8 pkt.
• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania – 8 pkt.
• Zatrzymanie pojazdu na wysepce lub chodniku na taki czas i w takim miejscu, że uniemożliwia to pieszym swobodny dostęp do pojazdu komunikacji publicznej – 6 pkt.

MANDATY I PUNKTY KARNE ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI

Wielu z nas uznaje, że bez żadnych konsekwencji można nieznacznie przekroczyć dopuszczalną prędkość. Niestety tak nie jest, przekroczenie jej już o 10 km/h powoduje wydłużenie drogi hamowania, co może mieć znaczenie, np. w rejonie przejść dla pieszych.

Przekroczenie prędkości:

MANDATY I PUNKTY KARNE ZA NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIE WOBEC PIESZYCH PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI MECHANICZNYMI

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, bo tak mówimy o pieszych, to szczególna grupa, która jest narażona na poważne skutki zdarzeń drogowych z ich udziałem. Ich ochrona jest dla nas priorytetem, dlatego wzrost wysokości mandatów i liczby punktów jest zasadna.

• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas skręcania w drogę poprzeczną – 12 pkt. i 1500 zł.
• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu – 10 pkt. i 1500 zł.
• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu – 8 pkt. i 1500 zł.
• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania – 8 pkt. i 1500 zł.
• Zatrzymanie pojazdu na wysepce lub chodniku na taki czas i w takim miejscu, że uniemożliwia to pieszym swobodny dostęp do pojazdu komunikacji publicznej – 6 pkt. i 300 zł.

MANDATY ZA NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIE WOBEC PIESZYCH PRZEZ KIERUJĄCYCH ROWEREM, HULAJNOGĄ ELEKTRYCZNĄ LUB UTO

• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu i przechodzącemu przez przejście dla pieszych: 50 – 500 zł.
• Wyprzedzanie, omijanie innego pojazdu przed i na przejściu dla pieszych: 50 – 500 zł.
• Naruszenie obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego: 300 zł.
• Nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 300 zł.
• Utrudnianie ruchu pieszemu: 300 zł.

WYŻSZA LICZBA PUNKTÓW KARNYCH I MANDAT W KWOCIE 1500 ZŁ NALEŻY SIĘ RÓWNIEŻ W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas skręcania w drogę poprzeczną – 12 pkt.
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu – 10 pkt.
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu  – 8 pkt.
• rozdzielanie kolumny pieszych – 8 pkt.
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania  – 8 pkt.

INNE ZMIANY DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI MANDATÓW I PUNKTÓW KARNYCH

• naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 8 pkt., 1500/3000 zł.
• tamowanie i utrudnianie ruchu – do 500 zł, jeżeli pojazdem mechanicznym – 8 pkt. i mandat karny nie mniej niż 500 zł.

KIEROWANIE BEZ UPRAWNIEŃ:

• pojazdem mechanicznym nie mniej niż 1500 zł (wniosek do sądu).
• pojazdem innym niż mechaniczny – do 1500 zł.
• kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu – 3 pkt., 1 500 zł.

INNE

• niestosowanie się pieszego do sygnalizatora S-5 nadającego sygnał czerwony – 200 zł.
• korzystanie przez pieszego z telefonu podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię – 300 zł.
• naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 12 pkt., 500 zł.


Foto: Rafał Rutkowski, WKS KSP

Należy zwrócić uwagę na wykroczenie polegające na korzystaniu podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania go w ręku. Uznano, że jest to bardzo poważne wykroczenie, które wpływa na koncentrację i skupienie się na drodze, co prowadzić może do niebezpiecznych sytuacji! W obecnych czasach telefon to już nie tylko urządzenie służące do rozmów. Widzimy, że kierujący podczas jazdy piszą sms-y, sprawdzają pocztę, czy korzystają z social mediów. Już kilkukrotnie zmieniano wysokość mandatu za to wykroczenie. W ostatnim czasie było 200 zł i 5 pkt., następnie 500 zł i 5 pkt., a na dzień dzisiejszy to aż 500 zł i 12 pkt.!

Bardzo ważną zmianą jest także likwidacja szkoleń w WORD, skutkujących zmniejszeniem aktywnej liczby punktów o 6. Został wydłużony okres usuwania punktów z 1 roku do 2 lat, a dodatkowym warunkiem usunięcia punktów będzie uiszczenie grzywny. Na potrzeby recydywy, również kierujący bez prawa jazdy są rejestrowani w policyjnych systemach.