Prawo i procedury

Wraca pełnopłatne L-4 dla policjantów objętych kwarantanną lub izolacją

30.10.2020 • Ewelina Kucharska

Wprowadzono nowe rozwiązania, dzięki którym mundurowi będą otrzymywali 100% uposażenia za czas nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny lub izolacji.

Od 5 września 2020 roku mundurowym, którzy trafili na kwarantannę lub izolację w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, przysługiwało 80% uposażenia. Po 1,5 miesiąca wprowadzono rozwiązania uprawniające policjantów do zachowania 100% wynagrodzenia, jeżeli zwolnienie lekarskie obejmie okres, w którym mundurowy był zwolniony od zajęć służbowych z powodu „stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby".

Nowe przepisy dotyczą również sytuacji powstałej „na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby".

Warunkiem skorzystania z nowych rozwiązań będzie uzyskanie od przełożonego pisemnego potwierdzenia dotyczącego wykonywania zadań służbowych.

A co z policjantami, którzy trafili na kwarantannę lub izolację po 5 września br. i otrzymali 80% wynagrodzenia? Zgodnie z założeniami, nowe przepisy mają również obejmować ten okres. Czy tak się stanie, musimy poczekać na ostateczne decyzje. W dniu zamykania składu listopadowego numeru naszego miesięcznika ustawa została przekazana prezydentowi do podpisu.