Technologie

ANPRS narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną

15.12.2022 • Zespół Funduszy Pomocowych KSP, Wydział Teleinformatyki KSP

Komenda Stołeczna Policji zakończyła realizację projektu pod nazwą „ANPRS – jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną”. Porozumienie, pomiędzy Komendantem Stołecznym Policji, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (Operatorem Programu), oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucją Wspomagającą), zostało podpisana 29 grudnia 2020 roku. Całkowita kwota projektu wynosi 876. 000 EUR, z czego 85% środków pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Wykorzystano zdjęcie Karl Hörnfeldt (Unsplash) oraz elementy grafiki autorstwa pikisuperstar (Freepik)

Główne założenie projektu stanowił Zakup Systemu Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych w czasie rzeczywistym, a także przeszkolenie 400 policjantów garnizonu stołecznego z jego użytkowania.

Grupą docelową byli funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej: funkcjonariusze pionów kryminalnych oraz Wydziału Wywiadowczo -Patrolowego KSP.

W ramach projektu wybudowany został System ANPRS, pozwalający na automatyczną detekcję i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. System ANPRS składa się z następujących modułów:
1.System produkcyjny – pozwalający na rozpoznawanie tablic rejestracyjnych z 50 równoległych strumieni wideo z kamer monitoringu (z możliwością dalszej rozbudowy), przeznaczony do pozyskiwania danych wykorzystywanych w codziennej pracy funkcjonariuszy KSP;
2.System szkoleniowy - pozwalający na rozpoznawanie tablic rejestracyjnych z 10 równoległych strumieni wideo z kamer monitoringu (z możliwością dalszej rozbudowy), przeznaczony do realizacji szkoleń użytkowników i prowadzenia prac rozwojowych;
3.Zestaw nomadyczny ANPRS – kompletny autonomiczny zestaw urządzeń, pozwalający na uruchomienie procesu rozpoznawania tablic rejestracyjnych w dowolnym miejscu wybranym przez użytkownika;
4.Dwie mobilne platformy szkoleniowe, oparte o pojazdy nieoznakowane, z których każdy wyposażony jest w zestaw komponentów pozwalający na rozpoznawanie tablic rejestracyjnych zarówno podczas jazdy, jak i podczas postoju pojazdu;
5.Platforma kształcenia na odległość (e-learning), pozwalająca na przygotowywanie i udostępnianie materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej,
6.System cyberbezpieczeństwa pozwalający na spójne zarządzanie bezpieczeństwem gromadzenia i wykorzystywania danych ANPRS.

Proces automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych składa się z 2 podstawowych kroków:
1.Znalezienie tablicy rejestracyjnej w polu widzenia kamery („Gdzie jest tablica rejestracyjna?”);
2.Odczytanie treści tablicy rejestracyjnej („Co jest napisane na tej tablicy rejestracyjnej?”).

Każdy z nich wymaga zastosowania dedykowanych algorytmów działających w oprogramowaniu Systemu ANPRS. Dodatkowym elementem utrudniającym krok nr 1 jest poruszanie się pojazdu z zamontowaną kamerą (mobilne platformy szkoleniowe, zestaw nomadyczny zamontowany na dowolnym pojeździe).

System ANPRS gromadzi i zapewnia dostęp do następujących informacji:
1. Data i godzina odczytu tablicy;
2. Miejsce odczytu tablicy;
3. Zdjęcie odczytanej tablicy;
4. Zdjęcie pojazdu z widoczną odczytaną tablicą (tzw. zdjęcie kontekstowe);
5. Odczytany numer tablicy rejestracyjnej.

Dane te pozyskiwane są z różnych rodzajów źródeł – kamery monitoringu miejskiego m. st. Warszawy, kamery własne KSP, kamery zestawu nomadycznego czy kamery mobilnych platform szkoleniowych. Każdy upoważniony użytkownik systemu może dokonywać zapytań do bazy danych, podając np. fragment lub całość numeru rejestracyjnego pojazdu. Dostępny jest mechanizm dodatkowych ograniczeń zapytania, związanych m.in. z lokalizacją czy czasem, co pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych informacji.

Automatyka działania Systemu ANPRS nie polega jedynie na samoczynnym rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych i przechowywaniu tych informacji – obejmuje również automatyczne powiadamianie użytkowników (lub grup użytkowników) o zauważeniu tablicy oznaczonej jako będąca „w zainteresowaniu”. Wprowadzanie takich informacji polega na definiowaniu list tablic, które są interesujące dla danego użytkownika (lub grupy użytkowników – np. wydziału KSP) i nieustannym porównywaniu każdej odczytanej tablicy rejestracyjnej z daną listą (lub listami – może być ich wiele). Możliwe jest również dopisywanie poszukiwanych numerów tablic pojazdów np. w wyniku zgłoszenia kradzieży – w ciągu kilku minut system jest w stanie pokazać historię odczytów takiej tablicy i prowadzić jej poszukiwania w napływających danych w czasie rzeczywistym. Pozwala to na zwiększenie szansy szybkiego znalezienia takiego pojazdu.

W przypadku znalezienia tablicy będącej na liście tablic poszukiwanych użytkownik (lub grupa użytkowników) otrzymuje o tym informacje w zdefiniowany wcześniej sposób – np. na przenośnym terminalu operatora (takie terminale znajdują się w wyposażeniu obu mobilnych platform szkoleniowych i zestawu nomadycznego), na stacjonarnej stacji roboczej dołączonej do Systemu czy też na telefonie komórkowym, wyposażonym w odpowiednią aplikację. Powiadomienie takie dociera do użytkownika w ciągu pojedynczych sekund po zauważeniu przez System ANPRS poszukiwanej tablicy rejestracyjnej.

System ANPRS zapewnia separację działań poszczególnych jednostek Komendy Stołecznej Policji – każdy wydział KSP czy też KRP/KPP może prowadzić swoje działania samodzielnie, tworząc np. własne listy poszukiwanych tablic rejestracyjnych, niewidoczne dla pozostałych użytkowników Systemu. Możliwe jest również tworzenie globalnych list poszukiwanych tablic rejestracyjnych, działających w oparciu o dane np. z KSIP.

Wszystkie dane pozyskiwane przez System ANPRS trafiają do niego poprzez odpowiednio zabezpieczone łącza teleinformatyczne, zapewniające niezaprzeczalność informacji udostępnianych później użytkownikom.

W ramach wdrażania Systemu ANPRS uruchomiony został pierwszy etap wprowadzania nowego systemu zarządzania użytkownikami systemów i sieci informatycznych KSP – usługa katalogowa Microsoft Active Directory. Nowe narzędzie pozwala na skupienie w jednym miejscu wszystkich informacji o każdym użytkowniku dowolnej aplikacji czy systemu – nadanych uprawnieniach, poziomach dostępu, itd. Mechanizm ten powoduje radykalne uproszczenie i przyspieszenie zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami, w każdym obszarze tego procesu.

System ANPRS objęty jest dedykowanym mechanizmem cyberbezpieczeństwa, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony serwerów, macierzy dyskowych, komputerowych stacji roboczych, terminali mobilnych, kamer ANPRS i wszystkich pozostały elementów technicznych Systemu. Moduł ten automatycznie zbiera informacje o opublikowanych na świecie błędach i lukach bezpieczeństwa w każdym kawałku oprogramowania istniejącym w Systemie ANPRS – począwszy od oprogramowania zaszytego w serwerach, stacjach roboczych czy też używanych kamerach monitoringu, przez stosowane systemy operacyjne, silniki baz danych, aplikacje pomocnicze (np. przeglądarki internetowe) aż po główne komponenty programowe Systemu. Pozyskiwana jest również wiedza o zalecanych sposobach reagowania na wykryte zagrożenia oraz niezbędne elementy do ich wdrożenia (np. odpowiednie poprawki i uzupełnienia oprogramowania). Proces instalacji poprawek i uzupełnień oprogramowania realizowany jest w trybie automatycznym, zgodnie z decyzjami administratorów (możliwe jest również prowadzenie tych działań w trybie półautomatycznym lub całkowicie pod kontrolą administratora). Moduł zapewnia również możliwość kontroli nad aplikacjami istniejącymi na każdej stacji roboczej korzystającej z Systemu ANPRS lub zgromadzonych w nim danych – jest to szczególnie ważne w przypadku terminali mobilnych (tablety, telefony komórkowe). Administratorzy Systemu mają do dyspozycji szereg narzędzi do nadzorowania i – w razie potrzeby – ograniczania uprawnień użytkowników np. do instalowania aplikacji na telefonach komórkowych – jest to niezbędny element procedur bezpiecznego dostępu do danych i funkcjonalności Systemu.

Wdrożenie Systemu ANPRS zaowocowało również pojawieniem się w Komendzie Stołecznej Policji nowego narzędzia szkoleniowego – systemu e-learningowego. Centralny serwer systemu zlokalizowany jest w siedzibie KSP – użytkownicy mają do niego dostęp z każdej uprawnionej stacji roboczej poprzez przeglądarkę internetową. System e-learningowy pozwala na gromadzenie i udostępnianie dowolnych treści szkoleniowych, w wielu formach (tekst, materiały dźwiękowe, filmy, itd.). Możliwe jest definiowanie kursów składających się z wielu różnych szkoleń, z uwzględnieniem testów / egzaminów wykorzystujących różne mechanizmy sprawdzające poziom nabytej wiedzy i przypisywanie ich do grup użytkowników (np. skierowanie na cykliczne szkolenie BHP, w części teoretycznej). Wyniki testów mogą być przeliczane automatycznie lub przez uprawnionego użytkownika, pełniącego rolę „nauczyciela”. Dostępne są mechanizmy związane z monitorowaniem postępów w realizacji szkoleń, z możliwością powiadamiania osób funkcyjnych o zauważonych problemach (np. opóźnienia w realizacji szkoleń, zbyt słabe wyniki egzaminów, itp.).