Wyposażenie

Antylaserowa ochrona wzroku funkcjonariuszy

23.06.2023 • Daniel Niezdropa

W dobie zagrożeń, na które mogą być narażeni funkcjonariusze, posiadanie odpowiednich atrybutów dla ochrony zdrowia, specjalistycznego ekwipunku, środków ochrony indywidualnej, poprawia nie tylko komfort pełnienia służby, ale również pozwala uniknąć przykrych dla zdrowia sytuacji. Incydenty związane z kierowaniem wiązek światła lasera w kierunku kokpitów samolotów nie są już dzisiaj odosobnione. Do tej pory takie niebezpieczne zachowania inicjowały reakcję Policji, której funkcjonariusze podejmowali interwencje wobec osób, często dla zabawy obierających sobie za cel statki powietrzne. Ostatnie lata pokazały jednak nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że laserów używano w celu oślepienia lub zdezorientowania funkcjonariuszy Policji. Przykłady z naszego rodzimego gruntu to interwencje, podczas których policjanci bywali narażeni na ryzyko termicznych urazów oczu, czy też stykali się z takim zagrożeniem w czasie służb służb na polsko-białoruskiej granicy, gdzie odnotowano kilkukrotnie sytuacje, w których ze wschodniej strony w stronę pograniczników, żołnierzy i policjantów kierowano światło lasera. Takie zdarzenia miały również miejsce podczas policyjnych zabezpieczeń w USA. Na tego rodzaju zagrożenia, producenci sprzętu specjalistycznego dedykowanego do pracy służb mundurowych, odpowiedzieli stworzeniem tzw. antylaserowych szkieł. Z tej innowacji korzystają już nasi stołeczni kontrterroryści.


Zdjęcia: Daniel Niezdropa, WKS KSP

LASEROWE INCYDENTY

Na policyjnym gruncie są to przede wszystkim interwencje wobec nieodpowiedzialnych osób, które ze znanych sobie, nie zawsze racjonalnych powodów, używały urządzeń emitujących zielony laser, kierując go w kierunku samolotów, stwarzając w ten sposób bardzo niebezpieczne sytuacje, które mogłyby skutkować nawet katastrofą statku powietrznego. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a dzięki błyskawicznemu przepływowi informacji między pilotami, portem lotniczym i Policją, zatrzymywano wspomniane osoby. Wobec podejrzanych toczyły się później postępowania nie tylko za naruszenie przepisów Ustawy o Prawie lotniczym, ale też za spowodowanie zagrożenia odniesienia poważnych uszczerbków na zdrowiu, czy też sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. Tylko za popełnienie tego ostatniego czynu kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Nie tylko piloci samolotów musieli zmagać się z niebezpiecznymi sytuacjami, kiedy nagle w kokpicie pojawiło się zielone światło lasera. Polscy policjanci również znaleźli się w sytuacjach, w których kierowano do nich niebezpieczne dla zdrowia wiązki, zielonego laserowego światła. Na Pomorzu, w 2019 roku policyjny patrol został oślepiony wiązką lasera. Sprawcę zatrzymano i rozliczono za czynną napaść z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Policjanci trafili do szpitala z podejrzeniem termicznych urazów oczu. Na jesieni 2021 roku podczas zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej, w kierunku pograniczników, żołnierzy oraz funkcjonariuszy oddziałów prewencji kierowano wiązki laserowe. Do tych incydentów doszło kilkakrotnie. Po jakimś czasie sytuacje te ustały.

Incydenty oślepiania laserem funkcjonariuszy odnotowywano też w ciągu ostatnich lat w różnych zakątkach świata, krajach Europy Zachodniej, USA oraz w państwach Ameryki Południowej. Do tych sytuacji dochodziło zwykle podczas zamieszek, zgromadzeń i manifestacji. Tam również zdarzały się sytuacje udzielania funkcjonariuszom pomocy medycznej w związku z urazami oczu. W krajach tych kwestie osłony laserowej stały się tematem różnych rozważań i tworzenia rozwiązań majcych uchronić policjantów przed laserowym zagrożeniem. Tam też stworzono technologie stanowiące osłonę i ochronę przed laserami, nie tylko tymi, których wiązki są widoczne (zielony laser oraz inne widoczne), ale również tymi, których nie widać, a mogą okazać się zagrożeniem dla zdrowia (NIR – Near Infrared, czyli podczerwieni).

Dzisiaj policjanci, w tym funkcjonariusze warszawskiego SPKP, mogą korzystać podczas działań taktycznych z okularów antylaserowych. Substytutem dla nich, szczególnie w USA, z uwagi na częste angażowanie Policji, są też tzw. paski antylaserowe. Zacznijmy jednak od tego, co zresztą potwierdzimy w dalszej części artykułu, że nie ma tzw. multi-ochrony na wszystkie rodzaje laserów, ponieważ soczewki okularów musiałyby być bardzo ciemne, co uniemożliwiałoby wykonywanie policyjnych zadań np. w nocy, a mogłoby stać się utrudnieniem również w ciągu dnia. Dlatego kolor szkieł należy dostosowywać do przewidywanych zagrożeń, a przy tym tak budować taktykę policyjnych działań, żeby w przypadku oślepiania laserem, unikać kontaktu z wiązką i jak najszybciej namierzyć napastnika posługującego się niebezpiecznym przedmiotem.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OŚLEPIANIEM WIĄZKĄ ŚWIATŁA LASEROWEGO

Dzięki współpracy ze specjalistami z firmy Ha3o, autoryzowanego przedstawiciela znanej marki okularów antylaserowych oraz dystrybutora wyposażenia taktycznego i specjalistycznego dla służb mundurowych, przedstawimy praktyczne informacje na temat wspomnianych okularów i zagrożeń wynikających z kontaktu z laserem oraz obecnych trendów i rozwiązań mających służyć w tym zakresie bezpieczeństwu funkcjonariuszy. Trzeba podkreślić, że dostępne technologie wychodzą naprzeciw zagrożeniom i oczekiwaniom służb w zakresie zwiększania bezpieczeństwa osobowego. Technologia laserowa w sektorze militarnym jest wykorzystywana w wielu urządzeniach będących na wyposażeniu służb mundurowych oraz w oporządzeniu bojowym. W służbach stosowana jest głównie w celach taktycznych, jako na przykład element celownika do broni.

Lasery ręczne nie są nowością. Podręczny laser kieszonkowy jest prosty w użyciu, tani i łatwy do ukrycia. Bywa przez to wykorzystywany do oślepiania patroli przygranicznych, pilotów samolotów i załóg śmigłowców ratowniczych i wojskowych. O zdarzeniach oraz incydentach z udziałem laserów wspomnieliśmy już wcześniej.

Zarówno w Europie, jak i w Ameryce, skala takich zachowań przekroczyła już w niektórych krajach punkt krytyczny. W Polsce przypadki takie można, jak na razie, rozpatrywać jako incydentalne. Na świecie jednak gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących ataków laserowych, które doprowadziły do poważnych obrażeń oczu, a nawet częściowej ślepoty. Dlatego warto przyjrzeć się specyficznym właściwościom światła laserowego, z których wynika zagrożenie dla zdrowia, aby ocenić znaczenie skutecznej ochrony przed potencjalnymi urazami.

CZYM JEST WIĄZKA LASEROWA

W naturalnym środowisku nie pojawia się zjawisko promieniowania laserowego. Wiązka laserowa powstaje tylko w urządzeniach, które generują fale elektromagnetyczne z wykorzystaniem zjawiska wzmocnienia emisji wymuszonej promieniowania (ang. „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” – L.A.S.E.R.). Fale laserowe mogą być emitowane w paśmie widzialnym – w różnych kolorach oraz w pasmach niewidocznych dla ludzkiego oka: ultrafioletu lub podczerwieni.

Pomimo pozornego podobieństwa do światła emitowanego przez konwencjonalne źródła stosowane do celów oświetleniowych lub fal niewidocznych dla ludzkiego oka przez promienniki nadfioletu, podczerwieni, należy zaznaczyć, że promieniowanie laserowe jest nietypowe i znacząco różni się właściwościami fizycznymi od rozproszonego promieniowania optycznego. Wiązka laserowa jest skoncentrowana, stała i monochromatyczna.

• Fale promieniowania laserowego są skupione blisko siebie, mają ten sam kierunek i tę samą prędkość, w miarę oddalania się od źródła rozchodzą się niemal niezauważalnie.
• Wiązka emitowana przez laser ma jeden kolor (długość fali wyrażoną w nanometrach). Najczęściej spotykane typy laserów emitują promieniowanie w zakresie długości fal od 400 do 1400 nm.
• Skupiona wiązka laserowa jest bardzo silna, nawet w znacznej odległości od źródła nie ulega osłabieniu. Zasięg wiązki zależy od typu lasera i może wynosić dziesiątki kilometrów.

WŁAŚCIWOŚCI LASERA – JEDNOCZEŚNIE ZALETĄ I ZAGROŻENIEM

Niezwykle poważne zagrożenie wynika z właściwości fizycznych promieniowania laserowego, które jednocześnie stanowią o wielorakich możliwościach zastosowań lasera w przemyśle, medycynie czy w różnych aplikacjach naukowych. Emitowana, skupiona wiązka charakteryzuje się dużą mocą, o wiele silniejszą od konwencjonalnych promieni świetlnych. Tak silne promieniowanie znacznie przekracza bezpieczny poziom dla wzroku człowieka.

Niewidoczne spektrum bliskiej podczerwieni jest silną składową wiązki lasera, stanowiąc szczególne niebezpieczeństwo dla ludzkiego oka, ponieważ nie uruchamia naturalnej reakcji obronnej, która występuje w sytuacji ostrego światła. Należy dodać, że zagrożeniem jest nie tylko wiązka laserowa skierowana bezpośrednio w oko, również odbicie promienia laserowego od gładkiej powierzchni jest tak samo groźne.

OŚLEPIENIE LASEREM BARDZIEJ NIEBEZPIECZNE NIŻ OŚLEPIENIE LATARKĄ

Światło lasera wymierzone w oko – uruchamia taki sam mechanizm obronny oka jak konwencjonalne źródła jasnego światła. Naturalną reakcją na nadmierne oświetlenie oka jest zamknięcie powiek (mrugnięcie) i osłonięcie wrażliwych tkanek gałki ocznej. Jeśli w stronę oka została skierowana wiązka laserowa, to do oczu dociera tak duża ilość energii, że powoduje ona bardzo szybko „olśnienie”, czyli zaciemnienie widzianego obrazu, w dalszej kolejności pojawiają się krótkotrwałe jasne plamy, zwane powidokami. Niebezpieczeństwo związane z kontaktem z laserem polega na tym, że na soczewkę, rogówkę i siatkówkę (powierzchnię światłoczułą oka) pada silnie skoncentrowana wiązka promieniowania o dużej mocy. Fizycznymi czynnikami uszkadzającymi są: faktor termiczny (uszkodzenie tkanek jest wynikiem wzrostu ich temperatury w następstwie absorpcji promieniowania) i faktor fotochemiczny. Jeśli zostanie uszkodzona soczewka oka, to w dalszej kolejności mogą pojawić się objawy katarakty.

Skupiona wiązka światła może doprowadzić do poparzenia struktur oka oraz powstania blizny na siatkówce. Uszkodzona siatkówka przestaje wówczas w danym miejscu reagować na światło. Najgroźniejszym i nieodwracalnym urazem jest wypalenie siatkówki oka przez silnie skupione wiązki światła w przypadku długotrwałego narażenia na działanie silnego lasera o dużej mocy z bliskiej odległości.

Objawy urazów, które mogą wystąpić w przypadku działania lasera bez używania okularów ochronnych:
• oparzenia rogówki: ból, obrzęk i plamki w polu widzenia, które mogą pojawić się od 6 do 12 godzin po ekspozycji,
• oparzenia siatkówki: łagodny do silnego ból i niewyraźne widzenie,
• urazy powstałe wtórnie: pocieranie oczu może spowodować uszkodzenie rogówki i często jest naturalną reakcją na działanie lasera.

Reakcje obronne są automatycznie uruchamiane, ale wymagają czasu. Mrugnięcie: ok. 150 milisekund, a zasłonięcie twarzy rękoma – przynajmniej 500 ms. Nagły rozbłysk czy nawet niegroźne, chwilowe oślepienie – powoduje dekoncentrację, zablokowanie lub zakłócenie pola widzenia, utratę świadomości sytuacyjnej.

Jeśli w stronę oka została skierowana wiązka laserowa, to powoduje ona zjawisko olśnienia i powidoku, opisane wcześniej. Utrata świadomości sytuacyjnej jest ryzykowna w kontakcie z agresywnym tłumem. W dynamicznie zmieniających się warunkach taktycznych, takie oślepienie praktycznie rzecz biorąc, może wyeliminować funkcjonariusza, a pilota pozbawia zdolności kierowania maszyną. To nie koniec złych informacji. Odruch mrugania pojawia się tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z promieniowaniem widzialnym, a tanie lasery są często skażone spektrum podczerwieni i bliskiej podczerwieni, niewidocznych dla ludzkiego oka. Oznacza to, że nawet słaby laser widzialny o mocy 5 mW może emitować setki mW światła w zakresie bliskiej podczerwieni, a osoba trafiona nie będzie o tym wiedziała, dopóki nie poczuje swędzenia i pieczenia oczu bez wyraźnego powodu. W tym momencie jest już za późno na ochronę: promieniowanie powoduje poparzenie i zniszczenia tkanki siatkówki.

 
Zdjęcia: Daniel Niezdropa, WKS KSP

SKUTECZNA OCHRONA PRZED ZAGROŻENIEM LASEROWYM

Pierwszą linią obrony przed oddziaływaniem wiązki laserowej są środki ochrony indywidualnej (okulary lub gogle blokujące wiązkę lasera). UWAGA! Zwykłe okulary przeciwsłoneczne lub uniwersalne okulary blokujące określone spektrum światła widzialnego, (np. kolor niebieski lub zielony) nie dają żadnej ochrony przeciwlaserowej. Używane o świcie lub o zmroku nie sprawdzają się, ponieważ soczewki blokujące światło niebieskie zmieniają widoczność różnych odcieni tego koloru.

Dlaczego okulary przeciwsłoneczne nie chronią przed laserem? Ponieważ skuteczna ochrona przeciwlaserowa wymaga zastosowania filtra blokującego spektrum wiązki o określonej długości fal, a okulary przeciwsłoneczne blokują rozproszone światło widzialne w kompletnie innym zakresie fal. W komercyjnych aplikacjach lasera – w przemyśle, medycynie, czy laboratoriach stosuje się konwencjonalną ochronę przed wiązką światła laserowego: LEP – Laser Eye Protection.

Jakiś czas temu powstał system ochrony oczu przed „olśnieniem” – światłem laserowym dla pilotów. LGP (Laser Glare Protection) to okulary, które redukują jasność światła do „znośnego” poziomu komfortu. Zazwyczaj nie ma potrzeby blokowania całego spektrum światła laserowego, dzięki czemu pilot może zobaczyć i zgłosić lokalizację źródła (nieprzyjaciela). LGP służy do ochrony wzroku w sytuacjach krytycznych, podczas „ataków” laserowych, w określonych fazach lotu generujących możliwe zagrożenie (start, lądowanie). Pojawiały się jednak opinie, że nie powinno się używać GLARE rutynowo do każdego lotu.

Na rynku dostępne są również balistyczne okulary z ochroną antylaserową, przeznaczone dla służb mundurowych, do operacji taktycznych z użyciem broni, gdzie jednocześnie występuje ryzyko oślepienia wiązką laserową.


Zdjęcia: Daniel Niezdropa, WKS KSP

CZYM WYRÓŻNIAJĄ SIĘ BALISTYCZNE OKULARY ANTYLASEROWE

Okulary balistyczne charakteryzują się parametrami precyzowanymi w normach i standardach wojskowych, dotyczących odłamkoodporności i wytrzymałości na uderzenia tak, aby zapewniały pełną ochronę balistyczną wzroku w warunkach bojowych. Soczewki ochronne przeznaczone do użytku w laboratorium lub na linii produkcyjnej, gdzie nie ma obaw przed atakiem strzeleckim, trafieniem odłamkiem, wybuchem IED – nie są ochroną balistyczną.

PODSTAWOWA I FUNDAMENTALNA KWESTIA DOTYCZĄCA OCHRONY PRZECIWLASEROWEJ

Najprościej rzecz ujmując, ochrona przed wiązką laserową polega na dobraniu takiej soczewki, która pochłania lub odbija fale o określonej długości emitowane przez laser, czyli zablokuje określony kolor wiązki laserowej, zanim dotrze ona do oka. Kluczową kwestią przy poszukiwaniu laserowych rozwiązań dla oczu jest znajomość koloru wiązki światła, którą chcemy zablokować. Dlaczego? Ponieważ światło lasera jest z założenia jednokolorowe: zielone, czerwone, fioletowe, niebieskie itp. (Jak wspomnieliśmy wcześniej, tanie lasery mogą emitować dodatkowo bardzo niebezpieczne pasmo niewidoczne dla oka, które jest niejako „zanieczyszczeniem” koloru). Aby zapewnić naprawdę skuteczną ochronę oka, należy najpierw określić kolor lasera, przed którym potrzebna jest ochrona, następnie dobrać soczewkę tak, aby blokowała ona promieniowanie o danej długości fali.

To nie koniec. Pozostaje jeszcze ocenić, z jakiej ilości światła widzialnego trzeba będzie zrezygnować, aby uzyskać wymaganą ochronę przeciwlaserową.

Czy istnieje uniwersalna soczewka blokująca całe spektrum promieniowania laserowego? Niestety, wspomnieliśmy już o tym na samym początku. Nie ma takiej soczewki. Dzieje się tak dlatego, że soczewka, która blokuje wszystkie kolory laserów, blokowałaby wszystkie kolory światła i byłaby prawie nieprzezroczysta. Przy takiej soczewce na pewno nie grozi uszkodzenie wzroku, soczewka będzie po prostu czarna. Trzeba dodać, że uniemożliwiałoby to prowadzenie jakichkolwiek zadań taktycznych.

KOLOR WIĄZKI LASEROWEJ A DOBÓR SKUTECZNEJ OCHRONY WZROKU

W związku z monochromatycznością promieniowania laserowego, filtry ochronne w soczewkach przeznaczone są do konkretnych typów laserów, natomiast ochrona przed wiązką laserową jest ściśle powiązana z przepuszczalnością światła o określonym kolorze.

Długości fal dla poszczególnych kolorów laserów:
• fioletowy: 405 nm
• niebieski: 445 nm
• zielony: 532 nm
• rubinowy: 694.3 nm
• bliska podczerwień IR: 800-900 nm, 1,064 nm


Policjant SPKP w okularach antylaserowych blokujących wiązki lasera w kolorze fioletowym, niebieskim, zielonym i podczerwieni (NIR-Near Infrared)


Policjant SPKP w okularach antylaserowych blokujących wiązki lasera w kolorze fioletowym, niebieskim i zielonym


Policjant SPKP w okularach antylaserowych blokujących wiązki lasera w podczerwieni (NIR – Near Infrared)


Policjant SPKP w okularach antylaserowych blokujących wiązki lasera w kolorze zielonym i podczerwieni (NIR – Near Infrared)

Wśród różnych technologii blokowania wiązki laserowej wydaje się, że najbardziej skuteczną jest wtryskiwanie pigmentu pochłaniającego światło lasera o określonej długości w polimer w procesie produkcji soczewek, Barwnik absorbujący promieniowanie laserowe jest rozwiązaniem skuteczniejszym od powłoki antylaserowej na powierzchni soczewki, która może ulec starciu lub porysowaniu, a wówczas stopień ochrony przeciwlaserowej obniża się lub całkowicie zanika, bo nawet najmniejsza rysa może przepuścić promień laserowy, który może oślepić użytkownika.

Dobierając antylaserowe soczewki balistyczne, warto znać również kilka poniższych faktów:
• Laser czerwony jest najtańszy i kiedyś najczęściej spotykany, laser zielony jest obecnie najpopularniejszy i jest zdecydowanie najjaśniejszy, promieniowanie podczerwone jest najbardziej niebezpieczne.
• Ogólnie rzecz biorąc, lasery czerwone (650 nm) nie są szczególnie szkodliwe dla wzroku. Większość czerwonych wskaźników laserowych to zabawki dla kotów – chociaż mogą stanowić pewne zagrożenie dla świadomości sytuacyjnej. Podobnie, jak w przypadku wszystkich laserów z zakresu światła widzialnego, zagrożenie wzrasta wskutek rozproszenia uwagi, ponieważ lasery są trudno ignorowane i szybko powodują dezorientację.
• Zielone lasery (532 nm) stanowią największe potencjalne zagrożenie dla oczu operatorów i pilotów.
• Zielone lasery świecą najjaśniej, ludzkie oczy są najbardziej wrażliwe na światło zielone. Wiele zielonych laserów emituje niewidzialne promieniowanie podczerwone wraz ze światłem zielonym.
• Dla oddziałów prewencji pracujących podczas protestów ulicznych, dla służb mundurowych na granicy należy szukać soczewek, które na pewno blokują lasery zielone, które są najczęściej spotykane.
• Jednocześnie należy pamiętać, że soczewki blokujące zielony laser nie pozwolą odczytać danych z urządzeń kontrolnych z zielonymi wyświetlaczami.
• Lasery emitujące wiązkę w paśmie bliskiej podczerwieni (700+ nm) są szczególnie niebezpieczne, ponieważ są całkowicie niewidoczne. Można się zastanawiać, w jaki sposób niewidzialne światło jest niebezpieczne. Jeśli nie można go zobaczyć, to naturalna obronna reakcja oka, czyli mruganie nie pojawia się, człowiek nie ma świadomości szkodliwego działania promienia. Lasery emitujące wiązkę IR znajdują się w dalmierzach laserowych i wszelkiego rodzaju wojskowych laserowych systemach celowniczych.


Zdjęcia: Daniel Niezdropa, WKS KSP

JAK ODSZYFROWAĆ I WYKORZYSTAĆ PARAMETRY SOCZEWKI BLOKUJĄCEJ WIĄZKĘ LASEROWĄ

Oprócz koloru filtra w soczewce blokującej dostęp wiązki laserowej do oka ważne są jeszcze dwa parametry:

1. Gęstość optyczna soczewki OD (Optical Density) – ilość promieniowania tłumionego przez soczewkę jest obliczana dla określonej długości fali laserowej. Jest ona oznaczona liczbą od 0 do 7. Soczewki o wyższych wartościach OD oferują większą ochronę, parametr OD = 7 zapewniałby największą możliwą ochronę.

Zależność między gęstością optyczną soczewki a przepuszczalnością wiązki laserowej:
• wartość OD = O oznacza, że materiał w ogóle nie pochłania światła laserowego i cała padająca wiązka zostaje przepuszczona do oka, w tym przypadku soczewka jest relatywnie jasna, ponieważ zawiera mało pigmentu filtra,
• wartość OD = 6 oznacza, że materiał blokuje 99,9999% promieniowania laserowego (wszystkie zakresy wiązki), czyli soczewka jest niemal w stu procentach wysycona substancją filtrującą wiązkę laserową, co oznacza, że jest tak ciemna, że prawie nie przepuszcza światła z otoczenia, użytkownik ma całkowicie zablokowaną widoczność.

2. Przepuszczalność światła widzialnego VLT (Visible Light Transmision) – jest ściśle powiązana z gęstością optyczną OD. Parametr VLT określa ilość światła z otoczenia, które przepuszcza soczewka do oka i zależy od ilości barwnika filtrującego w soczewce – im więcej barwnika, tym mniej światła soczewka przepuszcza do oka.

Wartość parametru VLT podana jest w procentach:
• im jest niższa wartość, tym ciemniejszy obraz otoczenia widzi użytkownik, np. wartość VLT = 0,1% oznacza, że soczewka nie przepuszcza światła widzialnego, jest tak ciemna, że użytkownik ma całkowicie zablokowaną widoczność, co jest spowodowane wysoką zawartością pigmentu filtrującego w soczewce,
• wyższa wartość VLT oznacza jaśniejszy obraz otoczenia, ale mniejszą ilość pigmentu blokującego wiązkę laserową. Wszystkie wyżej wymienione parametry są kluczem do wyboru najodpowiedniejszej soczewki w danej sytuacji taktycznej. Jaśniejsza soczewka blokuje węższy, wyselekcjonowany zakres wiązek, bo zastosowano w niej mniej pigmentu. Natomiast dzięki temu, że jest jaśniejsza, pozwala na uzyskanie lepszej widoczności otoczenia. Przekładając tę sytuację na określenie parametrów, to przezroczysta soczewka OD = 0 oznacza, że materiał w ogóle nie pochłania promieniowania laserowego, OD = 1 materiał tłumi promieniowanie laserowe 10 razy (101).

Im większy zakres fal blokuje soczewka, tym jest ciemniejsza, słabiej odwzorowuje kolory, ogranicza zakres widoczności otoczenia. Przekładając tę sytuację na określenie parametrów, to wyższa wartość OD = wyższa zawartość barwnika w soczewce i mniejsza przepuszczalność światła LVT (ciemniejsze soczewki). OD = 6 materiał tłumi promieniowanie laserowe 1 000 000 razy (106).

UWAGA: Dla użytkowników służb mundurowych rekomenduje się soczewki o wartości OD 4 i powyżej.

Dodatkowym kryterium, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie okularów do pracy z laserem, oprócz określenia koloru wiązki laserowej, jest pora dnia, w której będą one wykorzystane. Ponieważ lasery są najczęściej używane w warunkach nocnych, należy wybrać soczewki, które nie będą zbyt ciemne, co wykluczałoby korzystanie z nich w nocy. Im wyższe wartości procentowe parametru VLT, tym więcej światła może przedostać się przez soczewkę. Dlatego w takiej sytuacji należy wybrać soczewki o wyższym współczynniku VLT. Kwestią problematyczną jest to, że współczynnik VLT zmniejsza się przy wyższych wartościach OD. Pamiętajmy, że soczewki chroniące przed wszystkimi laserami praktycznie uniemożliwiałyby widzenie przez nie. Dlatego szukając okularów chroniących przed laserem, należy wziąć pod uwagę wszystkie wspomniane czynniki i parametry, aby upewnić się, że posiadamy soczewkę laserową o właściwej proporcji.

SKUTECZNA OCHRONA PRZECIWLASEROWA TO OCHRONA UKIERUNKOWANA

Skuteczne okulary antylaserowe stanowią ochronę przed uszkodzeniem oka, blokując niebezpieczną wiązkę laserową. Precyzyjnie zdefiniowanie parametry soczewek zapewniają możliwie najwyższy poziom transmisji światła, zarówno w warunkach dziennych (z odwzorowaniem barw), jak i w warunkach nocnych lub w słabym oświetleniu, zapewniając pełną świadomość sytuacyjną i eliminując ryzyko rozproszenia w krytycznych operacjach bojowych. Jak ocenić poziom zagrożenia, gdy z tłumu strzelają światła laserów? Prawdę mówiąc, nie ma takiej możliwości. Prawdopodobnie, protestujący, którzy kierują wiązki światła w stronę funkcjonariuszy, nie wiedzą nawet, jaką moc mają ich kieszonkowe lasery. Bezpiecznie jest założyć, że każdy laser, który jest używany w zamieszkach ulicznych, ma wystarczająco silną moc, aby stwarzać zagrożenie.

PODSUMOWANIE

Ciekawym jest fakt, że oprócz okularów antylaserowych dostępnych na rynku taktycznych gadżetów, producenci wprowadzają również inne rozwiązania. Za oceanem dla policjantów oddziałów zwartych są to paski laserowe, które nakleja/umieszcza się na przyłbicy hełmu ochronnego czy też na tarczy, aby w sytuacji oświetlenia laserem, mieć dostateczną osłonę, a przy tym zdobyć potrzebny czas na namierzenie napastnika, który stwarza zagrożenie.

Dziękujemy pracownikom firmy Ha3o za opracowanie informacji dotyczących zagrożeń laserowych oraz technologii, które stworzono do ochrony przed nimi.