Aktualności

 • Tajniki Laboratorium Kryminalistycznego KSP - Sekcja Chemii

  15.12.2022 • Barbara Łukasik, Wojciech Kotowski

  Chemia to nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji oraz przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Każdy z nas miał szansę na jej poznanie – miał ją w szkole. Chemia kojarzy się zwykle z wzorami, reakcjami chemicznymi, doświadczeniami, tajemniczymi miksturami w niewielkich buteleczkach oraz nieprzyjemnym lub upajającym zapachem. Niektórzy obserwowali na lekcjach niezwykle spektakularny pokaz spalania opiłków magnezu, inni zapamiętali zmianę barwy wskaźnika pod wpływem kwasu lub zasady. Takie proste doświadczenia klasycznej analizy chemicznej są niekiedy stosowane w naszym Laboratorium, ale dziś świat kryminalistyki to niezwykle zaawansowane technologie, zwłaszcza w Pracowniach Badań Chemicznych.

  Przeczytaj
 • Profilaktyka w ruchu drogowym, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie...

  15.12.2022 • Tomasz Oleszczuk

  Dwadzieścia lat temu profilaktyka w Policji była traktowana jak niechciane dziecko, nikt nie brał jej na poważnie, a często działania podejmowane w tym zakresie były okazjonalne i na pokaz. Czasami podejmowane były tylko po to, aby móc wykazać swoją działalność w policyjnej statystyce. Czy od tego czasu coś się zmieniło? Jak obecnie podchodzi się do tego zagadnienia? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w rozmowie z podkom. MARCINEM SULIKIEM, kierownikiem Sekcji Profilaktyki Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

  Przeczytaj
 • Budapeszt, kolejny przystanek w projekcie ERASMUS+

  15.12.2022 • Karolina Kańka, Robert Koniuszy

  Koniec lata i początek jesieni był kumulacją szkoleniowych wyjazdów zagranicznych, których założeniem było poznanie, w jaki sposób policje europejskie zarządzają informacją i wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych. Policjanci oraz pracownicy z garnizonu stołecznego, oprócz wspomnianych zagadnień, przyglądali się pracy służb i formacji policyjnych w Portugalii, Francji oraz Hiszpanii. Delegacja z KSP dotarła do kolejnego europejskiego kraju. Oficerowie prasowi z jednostek rejonowych oraz powiatowych, a także przedstawiciel Wydziału Doskonalenia Zawodowego, w ramach programu ERASMUS+, wyruszyli na Węgry, gdzie mogli wymienić się doświadczeniami z budapesztańskimi policjantami. I trzeba przyznać, że jako uczestnicy tego wyjazdu, od samego początku pobytu byli bardzo pozytywnie zaskoczeni merytorycznym i logistycznym przygotowaniem strony węgierskiej.

  Przeczytaj
 • Za murami amerykańskiego więzienia

  17.11.2022 • Daniel Niezdropa

  Szeryf i policjant w Ameryce to dwa identyczne zdawałoby się zawody, w których każdy funkcjonariusz jest strażnikiem prawa. Są jednak pewne różnice w posiadanych przez policjantów i szeryfów kompetencjach. Oglądając amerykańskie filmy, stykamy się z jednymi i drugimi. Widzimy patrolujących dzielnice miasta policjantów i Szeryfów działających na prowincji. Szeryfów odróżnia od policjantów jedna ważna kwestia. Nadzór nad aresztami i więzieniami, powiatowymi czy stanowymi, należy właśnie do nich. Do tego konwojowanie więźniów, ekstradycje i obsługa procesów to różnice, które nie znającym amerykańskich realiów jest trudno dostrzec. O ponad 20-letniej służbie w charakterze Zastępcy Szeryfa w więzieniu powiatowym, porozmawiamy z KRZYSZTOFEM JANOWSKIM, starając się przybliżyć może nie wszystkie, ale najciekawsze arkana tej odpowiedzialnej służby.

  Przeczytaj
 • Po dwóch stronach mikrofonu

  17.11.2022 • Daniel Niezdropa

  O zaangażowaniu i olbrzymiej wadze pracy pracowników cywilnych Policji, zarówno tych w korpusie służby cywilnej, jak i poza nim, świadczy jedno. Przede wszystkim to, że bez ich wsparcia i zaangażowania wiele dziedzin policyjnej służby mogłoby nie funkcjonować tak efektywnie, jak działa z ich udziałem. Bez dwóch zdań ta wyjątkowa synergia pracy cywilnej i służby policyjnej jest potrzebna i nikt tego nie podważy. W korpusie służby cywilnej mamy wielu fachowców, którzy swoje doświadczenie przenieśli z gruntu całkowicie pozapolicyjnego, wzbogacając tym formację i sprawiając, że działania Policji są profesjonalne. Jedną z takich osób jest EDYTA ADAMUS, która od 14 lat pracuje na tzw. pierwszej linii w Sekcji Prasowej Wydziału Komunikacji Społecznej, tworząc komunikaty, odpowiadając na pytania dziennikarzy, niekiedy trudne i zawiłe, a także wspierając policyjnych PR-owców, dzieląc się z nimi zdobytym przez lata doświadczeniem, znajomością mediów, bo mało kto wie, że Edyta swoje pierwsze kroki stawiała jako dziennikarz radiowy.

  Przeczytaj
 • My, „NIEWIDZIALNI”

  17.11.2022 • Tomasz Oleszczuk

  Bez nich, bez zaopatrzeniowców, mechaników, pracowników administracyjnych, księgowych, kadrowców, informatyków, logistyków, pracowników kancelaryjnych i wszelkiego rodzaju specjalistów, którzy każdego dnia dźwigają na barkach ciężar policyjnej logistyki, żadna jednostka nie byłaby w stanie sprawnie funkcjonować. Jedną z takich „niewidzialnych” osób jest RADOSŁAW KLOCHOWICZ – kierownik Sekcji do spraw Wsparcia Technicznego Wydziału Transportu KSP, znany wszystkim użytkownikom aut służbowych. Z nim właśnie spotkaliśmy się, aby porozmawiać o jednej z wielu dziedzin cywilnej pracy w stołecznym garnizonie.

  Przeczytaj
 • My, Służba Cywilna

  17.11.2022 • Karina Pohoska

  Policja to nie tylko mundur, to nie tylko policjanci stojący na straży prawa, dbający o nasze bezpieczeństwo. Policja to również pracownicy cywilni, osoby, bez których trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie tej mundurowej formacji. Zakres wykonywanych przez nich obowiązków jest na tyle zróżnicowany, że właściwie każdy, kto spełnia konkretne wymogi, może się tu odnaleźć. To taka służba dla ojczyzny, ale bez munduru. W tym roku minęło dokładnie 100 lat służby cywilnej w Polsce, odkąd Sejm II Rzeczypospolitej w dniu 17 lutego 1922 r. uchwalił ustawę o niej. Obecnie podstawą prawną działania służby cywilnej w Polsce jest Ustawa o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2008 r.).

  Przeczytaj
 • Żandarmeria we Francji - Historia i teraźniejszość

  17.11.2022 • Krystyna Kazana

  26 listopada francuska Żandarmeria Państwowa obchodzi święto swojej patronki Świętej Genowefy. Stanowi ona wydzieloną formację francuskiej Policji, a równocześnie jest częścią francuskich sił zbrojnych. Z tej okazji chcielibyśmy Państwu przybliżyć tę instytucję.

  Przeczytaj
 • Cywilem zaplecze jej stoi

  17.11.2022 • Mariusz Mrozek

  „Cywile”, tym jednym słowem zwykło się definiować wszystkich pracowników Policji, w każdej z policyjnych jednostek. Każdej, bez wyjątku. W naszej formacji nie ma funkcjonariusza, który nie korzystałby z ich pracy i pomocy. „Cywile” zajmują różne stanowiska, począwszy od tych kierowniczych, przez specjalistyczne, po pomocnicze i obsługi. Każdego dnia wspierają policjantów i policjantki w ich codziennej służbie. W Komendzie Stołecznej Policji, komisariatach specjalistycznych i naszym Oddziale Prewencji Policji na etatach cywilnych zatrudnionych jest ponad 1000 osób, z tego ponad 60 procent to tzw. pracownicy bezmnożnikowi, niecałe 40 procent wchodzi w skład Korpusu Służby Cywilnej. Większość z nich to kobiety, jest ich 592. Mężczyzn 422. Te dane nie uwzględniają pracowników zatrudnionych w jednostkach rejonowych i powiatowych naszego garnizonu. W skali całego kraju takich ludzi jest około 25 tysięcy.

  Przeczytaj
 • Z wizytą w Madrycie

  17.11.2022 • Małgorzata Wersocka, Sławomir Cisowski

  Na początku października grupa policjantów Komendy Stołecznej Policji, w ramach programu ERASMUS+, uczestniczyła w projekcie „Zarządzanie informacjami i wizerunkiem służb mundurowych w sytuacjach kryzysowych”. Job shadowing obejmował zapoznanie z pracą Policia Nacional i odbył się w Madrycie. Udział w szkoleniu wzięli funkcjonariusze Wydziału Komunikacji Społecznej, Wydziału Kontroli oraz Wydziału Doskonalenia Zawodowego. Delegacja z Polski zyskała możliwość wymiany doświadczeń z hiszpańskimi Kolegami oraz zapoznania z rozwiązaniami w różnych aspektach policyjnej służby.

  Przeczytaj